Tromsø sentrum

Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Nyhet
Bilene skal ikke dominere sentrum sier byråd for byutvikling. Kommunikasjonen med de som blir berørt er for svak og må styrkes hevder direktøren i Næringsforeningen. Klokken 08.00 i morgen, fredag 10.juni, er det duket for møte med Tromsø kommune om sentrumsutvikling, stenging av Skippergata og bompenger på Kystens Hus. Møtet er åpent for alle.
Torsdag, 9 juni, 2016 - 16:43
Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Tromsø kommune og Riksantikvaren om utviklingsplanene for Vervet, på folkemunne kjent som Verftstomta i Tromsø. - Det er svært gledelig, og positivt for Tromsø sentrum, at de involverte instanser har kommet til en løsning vedrørende utbyggingsplanene for Vervet, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør i Næringsforeningen for Tromsøregionen .
Torsdag, 6 august, 2015 - 14:10
Høring
SPUTS har identifisert 63 ulike uterom i Tromsø sentrum. Samlet prioritet for fornyelse er 180 000 m2, hvor på kostnadene er kalkulert til 400 millioner kroner.
Tirsdag, 7 juli, 2015 - 11:00
Business Improvement District (BID) er et avgrenset geografisk område, der næringsdrivende – etter avstemming – vedtar at de skal investere i næringsfremmende tiltak som styrker områdets konkurranseevne. Disse tiltakene skal komme i tillegg til dem kommunen selv har ansvar for å finansiere og gjennomføre.
Torsdag, 2 oktober, 2014 - 13:33