My articles

Nyhet
Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg tømmer Nærings- og fiskeridepartementet for byråkrater. I oktober sendes alle ansatte ut i landet på bedriftsbesøk for å få tettere kontakt med næringslivet, men først trenger de en invitasjon – gjerne fra Tromsø.
Tirsdag, 19 juli, 2016 - 13:17
Nytt om navn
Innovasjon Norge har fra 1.juli samlet kontorene i Finnmark og Troms under navnet Innovasjon Norge Arktis. Det nye regionkontoret ledes av direktør Linda Beate Randal.
Mandag, 18 juli, 2016 - 09:55
Nyhet
Fylkesrådet i Troms har tildelt 5,2 millioner kroner til Universitetet i Tromsø, som har et spennende forskingsprosjekt på gang for bekjemping av lakselus.
Mandag, 6 juni, 2016 - 13:36
Utdanning
Den store utdanningsmessa Tautdanning.no har blitt arrangert i Tromsø i over 15 år. I februar 2017 kommer skoleelever fra hele regionen igjen til Tromsøhallen for å få nyttig informasjon om utdannings- og karrieremuligheter. For bransjer og bedrifter med rekrutteringsbehov er dette en unik mulighet til å snakke med et stort antall ungdom.
Tirsdag, 31 mai, 2016 - 20:00
Nytt om navn
Magnus Skjelmo Kristiansen (29) slutter i Næringsforeningen for å ta fatt på nye oppgaver som næringsrådgiver i Tromsø kommune.
Onsdag, 18 mai, 2016 - 18:28
Nyhet
Det er stor rift om den nye pre-såkornordningen. Resultater fra en pilot viser at den statlige støtten så langt har utløst 40 millioner kroner i privat kapital.
Fredag, 13 mai, 2016 - 14:31
Nyhet
– Det er på tide at kommunane med lakseoppdrett skal få meir igjen for den viktige jobben dei gjer med leggje til rette for næringa, seier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding. Regjeringa legg no fram forslag til eit havbruksfond som fordeler inntektene frå laksekonsesjonar.
Onsdag, 11 mai, 2016 - 15:14
Nyhet
Noreg og EU har i dag skrive under ei ny avtale om tollfrie kvotar for norsk sjømat.
Onsdag, 4 mai, 2016 - 14:21
Nyhet
Tirsdag 10. mai er det klart for den andre av regjeringens tre omstillingskonferanser. – Det handler om hvordan framtidens digitale hverdag kan bidra til en grønn og bærekraftig vekst for Norge. Digitalisering og grønn omstilling er stikkord for en spennende dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.
Onsdag, 4 mai, 2016 - 14:13
Nyhet
Årets fordeling av spillemidler til idrettsanlegg og fysisk aktivitet er nå klart fra Norsk Tipping AS, og Kulturdepartementet har viderefordelt rammene til fylkeskommunene.
Mandag, 2 mai, 2016 - 11:02
Medlemsnyhet
Flow og Kim Daniel Arthur vant denne uka prisen som henholdsvis «Best Office Space 2016» og «Best Business Angel».
Fredag, 22 april, 2016 - 14:38
Nyhet
Nordbyen i Tromsø står overfor store endringer. Visjonen er at området skal bidra til å forsterke Tromsø som arktisk hovedstad. I et åpent møte på Rådhuset ble vi invitert til å fortelle om hvordan vi ser på sentrumsutviklingen.
Fredag, 22 april, 2016 - 11:23
Arrangement
Næringsforeningen og Flow, gjentar suksessen, og inviterer til ny fotballfest i forkant av kampen mellom TIL og Rosenborg torsdag 21. april.
Fredag, 15 april, 2016 - 12:49
Nyhet
A/S Pellerin er gått inn som ny samarbeidspartner til Næringsforeningen i Tromsøregionen. Avtalen strekker seg over ett år med mulighet for forlengelse.
Fredag, 8 april, 2016 - 12:04
Arrangement
Den 11. april inviterer Norinnova og Næringsforeningen i Tromsøregionen til en samling der formålet er å etablere et lederforum for Tromsøregionen. Lederforumet skal legge til rette for at deltakerne utvikler seg som ledere gjennom regelmessige møter med foredrag, erfaringsutveksling og nettverksbygging.
Tirsdag, 5 april, 2016 - 14:30
Høring
I arbeidet med Transportnett Tromsø er det blant annet lagt til grunn av Transportnettet skal legge til ret-te for konsentrert byutvikling med et godt utbygd tilbud for kollektiv, gående og syklende. I tillegg er det et mål å reduserte utslipp knyttet til transport i forhold til 2013-nivå.
Mandag, 4 april, 2016 - 13:40
Nyhet
I mars kuttet Norges Bank styringsrenten til 0,5 prosent, og utelukket heller ikke negativ rente på et senere tidspunkt. Hvilke effekter har dette for din bedrift?
Fredag, 1 april, 2016 - 11:54
Tromsø er avhengig av en attraktiv og fremtidsrettet eiendomsbransje. Gjennom vårt Fagråd Eiendom skal vi sammen sikre innovative løsninger, nyskaping og bedre rammebetingelser for bransjen.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:42
Fagrådet bidrar til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning for en bærekraftig utvikling av marin næring.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:40
Fagråd for handel bidrar til å styrke Tromsø som handelsby.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:39

Sider