Nils Kristian Sørheim Nilsen

Job title: 
Direktør
Email: 

My articles

Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Debatt
Dette skal ikke være nok en tirade mot Rema 1000 og deres bestevennfilosofi. Rema får gjøre sine valg, på samme vis som vi andre kan gjøre våre. Vi kan nemlig selv gjøre gode, og viktige valg ved å være lokal- eller regionalpatrioter. Det er det dette innlegget skal handle om. 
Fredag, 13 januar, 2017 - 12:17
Debatt
Fornuft og følelser er vanskelige kombinasjoner, spesielt når ubalansen i disse forholdene danderes inn i debatten rundt havbruksnæringen. Når heller ikke vidsyn og framtida tas med i debatten, gir det seg underlige utslag.
Fredag, 13 januar, 2017 - 10:41
Nyhet
Troms fylkeskommune har bevilget 2.200.000 kroner til Visit Tromsø Region AS til prosjektet Sommer i Nord.
Onsdag, 14 desember, 2016 - 01:23
Nyhet
I konkurranse med Horisont i Bergen og Amfi i Orkanger var det til slutt Jekta som kunne smykke seg med tittelen «årets kjøpesenter» da kjøpesenterbransjen kåret sine vinnere under Kjøpesenterkonferansen i Oslo. Dette er 23. gang av denne kåringen blir gjort.
Mandag, 24 oktober, 2016 - 01:26
Nyhet
Det jobbes for tiden iherdig med å få til en løsning for E8 i Breivika - et prosjekt som er svært viktig for næringslivet i Tromsø. Da Regjeringen den 6. oktober la fram sitt forslag for Statsbudsjett for 2017, var dette prosjektet ikke lengre en del av de prioriterte prosjektene i den kommende Nasjonale Transportplanen.
Mandag, 24 oktober, 2016 - 01:03
Debatt
Tromsø Havn har vært, er og vil i fremtiden være avgjørende for byutviklingen. Jeg har vanskelig for å se hvem andre som kunne gjort jobben.
Torsdag, 7 juli, 2016 - 15:48
Nyhet
Troms er regionen i Norden som klatrer mest på Nordregios rangering over potensial blant de 74 regionene i Norden.
Mandag, 9 mai, 2016 - 00:33
Nyhet
20 år etter at beslutningen om bygging av en ny havneterminal på Prostnesset ble tatt, ble grunnsteinen endelig lagt ned mandag den 25. april. Det ærefulle oppdraget var tildelt Martin Gamst Johnsen (17), leder av Tromsø Ungdomsråd. Rundt 150 personer hadde møtt opp til seremonien, og i solskinnet på Prostnesset ble det servert kake, boller, kaffe og saft.
Tirsdag, 26 april, 2016 - 22:52
Nyhet
Bedriftskompetanse er prosjektleder, mens Næringsforeningen har styringsgruppeledelsen for programmet Nordic Business Support, som fokuserer på grenseregionalt samarbeid mellom bedrifter i de nordlige delene av Sverige, Finland og Norge. Bedrifter i Nord-Norge som ønsker styrket konkurransekraft og økt lønnsomhet, er hjertelig velkommen til å ta kontakt.
Tirsdag, 26 april, 2016 - 22:01
Nyhet
Bussring er tildelt flybusskjøringen i Tromsø de neste 5 årene. Dette er første gang siden flyplassen ble åpnet at et annet selskap en Cominor, tidligere Tromsbuss, skal stå for flybusskjøring til og fra Tromsø Lufthavn.
Mandag, 25 april, 2016 - 09:50
Nyhet
I følge en pressemelding fra Sett Sjøbein, har søknadene til marine fag ved universiteter og høyskoler økt med 35 prosent det siste året. - Sett Sjøbein synes det er spesielt gledelig å konstatere at alle de marine fagene ved UIT Norges Arktiske Universitet, Nord Universitetet, UIB Universitet i Bergen, og NTNU Ålesund har en sterk økning i søkere.
Søndag, 24 april, 2016 - 21:21
Debatt
Denne uken var Strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum, SPUTS, tema på byrådskonferansen. Intensjonen med arbeidet er bra og bygger opp om visjonen om å gjøre Tromsø sentrum til et triveligere sted, men vi har reagert på at det er en snikinnføring av høyhusbestemmelser
Torsdag, 21 april, 2016 - 10:11
Nyhet
En ny dom i EFTA-domstolen fastslår at havnearbeidernes fortrinnsrett til å laste og losse skip i en rekke norske havner, er i strid med EØS-avtalen. Ifølge domstolen kan boikotten som Norsk Transportarbeiderforbund satte i gang mot det danskeide selskapet Holship, dermed være ulovlig og i strid med prinsippet om fri etableringsrett. Dermed kan et om lag hundre år gammelt havnemonopol for laste- og lossearbeiderne være brutt, forutsatt at Høyesterett følger uttalelsen fra EFTA-domstolen.
Onsdag, 20 april, 2016 - 22:46
Nyhet
Fylkesrådet i Troms har innvilget 650.000 kroner til NordNorsk Reiseliv AS. Grunnen er at organisasjonen har satt seg som mål å videreutvikle det samiske reiselivet i Nord-Norge. Håpet er at samisk reiseliv skal være med på å lokke enda flere turister til den nordligste landsdelen.
Onsdag, 20 april, 2016 - 21:46
Nyhet
Det er med stor glede vi nå publiserer vårt nye næringslivsmagasin. Dette nettbaserte magasinet har fått samme navn som det papirbaserte magasinet som ble nedlagt for vel to år siden. På våre nye nettsider skal dere kunne finne oppdaterte nyheter fra og om næringslivet i Tromsøregionen, debattinnlegg, høringsuttalelser, nytt om navn – og andre saker med fokus på næringsutvikling og rammebetingelser for næringsvirksomhet i regionen. Vi har store ambisjoner om å videreføre dette fokuset i nye Markant. Magasinet vil også fungere som nettsider for Næringsforeningen i Tromsøregionen.
Mandag, 4 april, 2016 - 14:53
Debatt
Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap: (1) ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn og (2) bygg E8 langs vestre trasé.
Fredag, 4 mars, 2016 - 15:37

Sider