Jens Erik Bjørlin

Job title: 
Eiendomsforvalter - teknisk, Obos Basale AS

My articles

Fag
Et eiendomsfond og en eiendomsutvikler kan ha meget ulik fremgangsmåte for kalkylene sine, men alle har et tallgrunnlag å forholde seg til. Teorien sier mye om ulike metoder for verdivurdering. Samtidig har tidligere studier indikert at markedet for investeringseiendom i Norge er lite transparent.
Torsdag, 28 april, 2016 - 08:00