Nytt om navn

En drivende kraft

Magnus Skjelmo Kristiansen (29) slutter i Næringsforeningen for å ta fatt på nye oppgaver som næringsrådgiver i Tromsø kommune.
Onsdag, 18 mai, 2016 - 18:28

Magnus Skjelmo Kristiansen (29) har jobbet i Næringsforeningen i Tromsøregionen i 2,5 år. Han har en master i statsvitenskap fra NTNU og bachelorutdanning fra Universitetet i Oslo.

I Næringsforeningen har Magnus vært ansatt som næringspolitisk rådgiver og jobbet med ulike næringspolitiske saker som RDA/arbeidsgiveravgiften, ansvar for oppfølgingen av foreningens 6 fagråd , samferdselsspørsmål, frafall i videregående skole, samt sentrums- og byutvikling.

Slutter i Næringsforeninga

- Det har vært en artig og lærerik periode som jeg absolutt kommer til å savne. Jeg har truffet mange dyktige folk, og føler at Tromsøregionen er i positiv utvikling, sier Magnus til Markant.

- For meg har det vært spennende å få lov til å være med å strategisk forme prosesser, spesielt innenfor byutvikling og næringspolitikk.

Han slutter i Næringsforeningen for å ta fatt på nye oppgaver i Tromsø kommune der han skal jobbe med næringsutviklingen av Tromsø by.

- Tromsø kommune er en spennende organisasjon i en spennende tid med blant annet kommunesammenslåinger og miljøutfordringer. I tillegg har Tromsø kommune en viktig rolle som arktisk hovedstad og det er avgjørende hvordan man utvikler denne rollen for framtiden.

Skjelmo Kristiansen håper det blir mulig å tenke nytt og visjonært i den nye stillingen som næringsrådgiver. Da tenker han spesielt på grønn by utvikling, og at man tar lokalt ansvar for å bidra til klimautfordringene både gjennom grepene man tar i byutviklingen, men også gjennom de sterke kompetansemiljøene som er etablert i byen. Selv foretrekker han buss eller sykkel når han skal på jobb.

En drivende kraft

Magnus Skjelmo Kristiansen har ifølge direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen, vært en drivende kraft i foreningen.

- Han er en særdeles dyktig ung mann med gode analytiske evner, og han har vært en drivende kraft i sitt arbeid. Han har tatt initiativ og gjennomført sine prosjekter på en utmerket måte. Vi ønsker han alt godt videre, avslutter han.

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47