Medlemsnyheter

Medlemsnyhet
Fra nasjonalt hold økes nå satsningen på innovasjon. Norinnovas inkubator er en del av Sivas nasjonale innovasjonsnettverk og vil årlig tildeles 3 millioner kroner i sitt arbeid med å stimulere til innovasjon og økt verdiskapning.
Onsdag, 24 februar, 2016 - 16:02