Medlemsnyhet

Jobbreise for bedre helse

– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22

I høst kjører Framtiden i våre hender Nord en ny kampanje gjennom prosjektet Grønn Mobilitet (GM). Denne gangen ønsker de deltagere som primært kjører bil til og fra jobb, men som kan tenke seg å ha en mer aktiv jobbreise. Deltagerne skal droppe bilen minst 2 ganger i uka og heller velge en fysisk aktiv transportmetode (sykling, løping, gange etc). Deltagerne tester sin fysiske helsetilstand i starten og slutten av kampanjeperioden for å se hvordan en mer aktiv jobbreise har påvirket helsen. Kampanjen vil vare i to måneder, med oppstart i løpet av september. Kampanjen vil kreve litt dedikasjon fra deltagerne, men vil også kunne gi veldig mye positivt tilbake. Framtid i våre hender Nord gjennomførte et testprosjekt i sommer med 10 deltagere og fikk gode resultater i løpet av bare fem uker med en mer aktiv jobbreise. Nå vil de ha med enda flere og har stor tro på gode resultater med bedret helse for deltagerne.

I første fase skal deltagerne gjennom noen fysiske tester for å måle dagens helsetilstand. Deretter får deltagerne veiledning til noen enkle treningsøvelser, de får utdelt pulsklokker og får registreringsskjema for å kunne registrere egen aktivitet. Det gis også enkle tips om kosthold. Etter to måneder der deltagerne har gjennomført mer aktive jobbreiser og fulgt opp med noen enkle treningsøvelser i uka, gjøres det en ny test av helsetilstanden.  

Deltagerne må betale en egenandel på 800,- for å være med på prosjektet. I sin helhet vil deltagerne få utstyr, tester og veiledning til en verdi av ca. 5000,-, så dette er et kjempetilbud!

GM driftes av Framtiden i våre hender Nord i samarbeid med fylkeskommunen, som støtter prosjektet gjennom belønningsordningen. Målet er at flere velger grønn transport fremfor bilkjøring så ofte det lar seg gjøre.

Slik blir dine kollegaer med

Framtid i våre hender Nord ønsker å sette i gang så fort som mulig, og ønsker derfor fortløpende påmelding via e-post. De som vil være med skriver en kort e-post til amund@framtiden.no, der de sier hvordan de vanligvis kommer seg til jobb og hvorfor de vil være med på prosjektet.

Gjennom kampanjen ønsker vi å vise at smart transport bidrar til en effektiv hverdag og bedre helse. Som bonus senker vi utslipp fra biltrafikk. 

Emneord: 
LEDIG STILLING
Vi jakter en dyktig rådgiver innen kommunikasjon og næringsutvikling. Er du den vi trenger?
Onsdag, 14 februar, 2018 - 13:58
Byggebørsen går av stabelen torsdag 8. Februar, og vi har fortsatt noen plasser igjen. Til Byggebørsen kommer store offentlige og private aktører og forteller hvilke nye prosjekter som kommer det neste året. I tillegg presenterer de offentlige aktørene nye rammeavtaler som skal ut på anbud.
Tirsdag, 30 januar, 2018 - 10:08
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47