Tony Jensen, Cato Lorentzen og Nils Kristian Sørheim Nilsen
medlemsnyhet

Nærings­foreningen i Karlsøy blir en del av Nærings­foreningen i Tromsø­regionen

- Hvis dette kan bidra til at vi løfter i lag for å skape gode vilkår for næringsvirksomheten i Karlsøy, så er det absolutt noe vi må gjøre, sier Cato Lorentzen og Tony Jensen i Næringsforeningen i Karlsøy.
Fredag, 10 juni, 2016 - 12:41

Styret i Karlsøy Næringsforening har vedtatt at de blir en del av Næringsforeningen i Tromsøregionen. Gjennom etablering av et eget fagråd for Karlsøy, skal det også bli større kontinuitet i det næringspolitiske arbeidet i Karlsøy.

- En stor, sterk næringsforening har adskillig bedre gjennomslag, enn en liten forening med begrensede ressurser, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen  

- Samtidig håper vi at det kan bidra til å få fortgang i prosessene knyttet til å forbedre fylkesveien fra Tromsø til Karlsøy og få god bredbånddekning i kommunen, sier Cato Lorentzen og Tony Jensen etter et felles møte på Hansnes med direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Planene om å bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionen har eksistert en stund og nå ønsker man medlemsbedriftene i Karlsøy med i prosessen for å finne de sakene som engasjerer og som kan være flaggsaker i Fagråd Karlsøy.

- Intensjonen med denne sammenslåingen er også å styrke næringsutviklingen i Karlsøy, og knytte bedriftene i kommunen tettere sammen med det øvrige næringslivet og næringsutviklingen i regionen, avslutter Sørheim Nilsen.

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47