Nyhet

Trude Nilsen skal lede Næringsforeningen inn i en ny tid!

Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Trude Nilsen kommer fra en prosjektlederstilling i SpareBank 1 Nord-Norge og før det har hun hatt en sentral rolle i oppbyggingen av Agenda Nord-Norge gjennom tre år.
 
Trude har vært svært delaktig i arbeidet med Konjunkturbarometer for Nord-Norge gjennom flere år, har tidligere vært i ledelsen av IT-selskapet Invenia og har hatt verv i lokalstyret for Econa gjennom flere år. 

- Vi har hatt en veldig god rekrutteringsprosess og satt igjen med en håndfull kandidater som alle kunne gjort en utmerket jobb i denne stillingen. Etter en grundig vurdering landet styret på at Trude med sin kompetanse, erfaring, og ikke minst engasjement var den som best møtte den lederprofilen vi nå var på jakt etter, sier styreleder i Næringsforeningen, Stein Windfeldt.

- Næringsforeningen har de siste to årene jobbet med å skape en spissere og tydeligere rolle. Aktiviteten i Tromsø sentrum er skilt ut i et eget selskap og vi er ute av driften i Næringslivets Hus i Grønnegata. Vi er også blitt mer bevisst på hvilke saker Næringsforeningen skal involvere seg i og på hvilke områder vårt engasjement kan utgjøre en forskjell, forteller Windfeldt.
- Vår interne tittel på dette arbeidet er Næringsforeningen inn i en ny tid, og vi er veldig glad for at Trude har takket ja til å lede dette arbeidet og vi er trygge på at hun er rett person på rett plass til rett tid!

-Dette er noe jeg gleder meg veldig til. Tromsø er landsdelens største by og regionen er et vekstområde som har supre forutsetninger for fortsatt økt verdiskaping. Å bidra til at næringslivet vårt kan jobbe smartere hver for seg og samarbeide i større grad om de store løftene er noe jeg brenner for, sier Trude Nilsen.

Trude Nilsen etterfølger Nils Kristian Sørheim Nilsen som i sommer ble ansatt som leder for Nord-Norgekontoret i Brussel. 

Styret i Næringsforeningen vil benytte anledningen til å takke Nils Kristian for arbeidet som har blitt gjennomført og ønsker han lykke til på nye eventyr i Europa!

 

Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47