Foto: Erik Christensen/innfelt foto av Arvid Hallen - Sverre Chr. Jarild/Forskningsrådet.
Nyhet

Forskningsrådet vil øke kunnskapen om miljøeffekter av havbruk

Forskningsrådet bevilger penger til nye prosjekter som skal studere hvordan lakselusmedisin og organiske utslipp fra anlegg påvirker havmiljøet og andre arter som lever i nærheten av oppdrettsanlegg.
Mandag, 19 desember, 2016 - 08:27

– Mer kunnskap om miljøeffektene av havbruk er helt nødvending for å sikre god forvaltning som ivaretar både natur og miljø og legger grunnlag for bærekraftig utvikling i havbruks­næringen, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet bevilger nå penger til to store prosjekter som skal studere to aktuelle problemområder. Bevilgningene er et spleiselag mellom Forskningsrådets programmer MARINFORSK som har ansvar for forskning på marine ressurser og miljø, og HAVBRUK som skal levere kunnskap for bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Haster med kunnskapsinnhenting på grunn av forventet sterk vekst i Nord-Norge

– Siden mye av veksten i havbruk forventes å skje i Nord-Norge, haster det å få kunnskap om hvordan fiskeoppdrett vil kunne påvirke de unike marine økosystemene i nord, sier Raymond Bannister ved Havforskningsinstituttet.

Han skal lede prosjektet SUSTAIN-AQUA som har fått 8,6 millioner kroner til å utvikle nye metoder for langsiktig miljøovervåking av marine økosystemer som utsettes for organiske utslipp fra havbruk. Forskerne skal spesielt studere hvordan bunnlevende organismer som lever i områder med blandede eller harde bunnforhold, reagerer på utslipp av avføring og fôr fra oppdrettsanlegg.

Prosjektet starter i 2017 og skal vare i fire år. Det ledes fra Havforksningsinstituttet som samarbeider med forskere fra Akvaplan-niva AS, Norges geologiske undersøkelse, Department of Fisheries and Oceans (Canada), og Cawthron Institute (New Zealand).

Vil forske på hvordan medikamenter brukt mot lakselus virker på reker

Forskningsrådet har også bevilget 7,6 millioner kroner til et prosjekt som skal sjekke hvordan medikamenter brukt mot lakselus virker på reker i ulike stadier.

– Dypvannsreka spises både av kysttorsk og mennesker og er en nøkkelart i økosystemet. Målet er å skaffe ny kunnskap om hvordan både rekelarver (som representerer plankton) og voksne reker (som representerer bunnlevende krepsdyr) kan påvirkes av gjentatt lakselusbehanding med kjemikalier i nærheten av sine leveområder, sier forsker Reneé Bechmann ved forskningsinstituttet IRIS i Stavanger som skal lede prosjektet. I områder med mye oppdrett kan ville krepsdyr og andre organismer utsettes for et eller flere kjemikalier flere ganger i løpet av en periode på noen uker.

Parallelt med rekeforsøkene vil forskerne utsette blåskjell for samme eksponeringer av kjemikalier og se hvordan de reagerer. Hvis blåskjellene er følsomme nok, kan de vurderes som indikatorer i overvåking av utslipp av medikamenter fra oppdrett.

 

 

Emneord: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47