Kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, Geir Håvard Hanssen.
Nytt om navn

Med hele verden som arbeidsfelt

Geir Håvard Hanssen begynte i jobben som kommunikasjonsdirektør i Norges Sjømatråd den 1.mars i år. Han kom fra jobben som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Nå skal han jobbe med å utvikle og sikre omdømmet for norsk sjømat i hele verden.
Lørdag, 13 august, 2016 - 11:36

 - Det å jobbe i en global virksomhet med utgangspunkt i Tromsø er en fantastisk mulighet. Der vi i banken hadde møter i Harstad og Oslo, har Norges Sjømatråd møter i London og Brüssel. Ikke bare har verden blitt større. På mange måter er sjømatnæringen et helt nytt univers med nye utfordringer både faglig og menneskelig, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen.

Opptatt av å gjøre en god jobb

Med en oppvekst på Senja var det kanskje et naturlig valg å søke seg til kommunikasjonsdirektør stillingen i Norges mest spennende fiskeri- og markedsføringsorganisasjon. Når vi begynner å snakke om jobben er det imidlertid erfaringene fra idretten og tiden som skiløper Geir Håvar trekker frem.

- Som i idretten er jeg opptatt av å prestere godt der jeg er. Jobb og idrett har preget karrieren min og jeg har tatt med meg erfaringene fra idrett, og ledelse innen idretten, til mitt arbeid som leder for kommunikasjonsavdelingen, forteller han.

Han skrev hovedoppgave i statsvitenskap om hvordan organisasjoner bruker strategisk kommunikasjon for å påvirke politiske prosesser. Ved siden av studiene jobbet han som frilansjournalist.

- Jeg har alltid vært tydelig på at jeg vil jobbe med kommunikasjon. Gjennom journalistikken fikk jeg medieforståelsen og mulighet til å bruke språket, legger han til.

Fylkesmannsembete

Etter studiene jobbet han noen år som lærer i den videregående skolen, før han ble ansatt i KomRev NORD IKS. Der jobbet han med analyser av kommunale virksomheter i Troms. I 2008 begynte han i jobben som informasjonsrådgiver hos Fylkesmannen.

- Jobben hos Fylkesmannen ga meg en flott mulighet å utvikle meg faglig som kommunikatør. I dette embetet jobber et en rekke meget dyktige fagfolk som passer på kommunene og ivaretar rettsikkerheten til innbyggerne i Troms. Som kommunikasjonsrådgiver i en slik organisasjon blir du utfordret på det faglige hele tiden, fortsetter Hanssen.

Merkevaren Sparebank 1 Nord-Norge

I 2011 begynte han å arbeide i Sparebank 1 Nord-Norge, der han fikk lederansvar som kommunikasjonssjef.

- Det var spennende. I banken hadde jeg sjefer som ga meg stor frihet til å utvikle kommunikasjonsarbeidet og til å påvirke merkevarebyggingen til både SNN og SpareBank 1-alliansen. Det var en stor og spennende utfordring å jobbe med bankens omdømme og samfunnsengasjement.

- Som leder var det min oppgave å legge til rette for at medarbeiderne i kommunikasjonsavdelingen kunne gjøre en best mulig jobb. Min viktigste oppgave ble å bygge et godt team med flinke folk som kunne løfte de store prosjektene vi arbeidet med. Vi fikk til mye spennende, minnes han.

- Et eksempel er gjennomføringen av SNN-dagen her i Tromsø. Her fikk vi en spenstig utfordring fra konsernsjef Jan-Frode Janson om å fylle Rødbanken med 5000 gjester en lørdag i oktober. Da gikk vi sammen på tvers av fagområdene og lagde en byfest i lag med bankens mange samarbeidspartnere hvor mellom 6.000-7.000 deltok. Det ble et flott bevis på at SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelsbanken for Nord-Norge, sier Hanssen.

Nye utfordringer i Sjømatrådet

Gjennom 5 år får en store muligheter til å sette sitt preg på kommunikasjonsarbeidet i en bank som Sparebanken 1 Nord-Norge.

- Spørsmålet som meldte seg var om jeg skulle bli med videre for å skape framtidens bank, eller om det var tid for å gjøre noe annet. Da jobben i Norges sjømatråd ble ledig våknet interessen for å prøve nye utfordringer utenfor banken. Det var ikke et lett valg å forlate en så spennende stilling og en flott arbeidsplass, men jeg landet på at jeg ønsket å jobbe for Norges Sjømatråd, forteller han.

Nå er det sjømatnæringen det handler om.

-  Sjømatnæringa er i endring og Norges sjømatråd er i endring. Dette er et godt tidspunkt å komme inn i Sjømatrådet på.

Hva er den viktigste kommunikasjonsutfordringen i sjømatnæringen framover?

- Den største utfordringen vi jobber med er tilliten til næringa. Det er mange rundt oss som stiller strenge krav til sjømatnæringen og som ønsker svar på hvordan næringen håndterer bl.a. bærekraft og ressursforvaltningen. Vi jobber for å øke kunnskapen om næringen, slik at diskusjonene foregår på basis av korrekte fakta og ikke myter og spekulasjoner. Dette arbeider vi med hver dag, avslutter kommunikasjonsdirektøren i Norges Sjømatråd, Geir Håvard Hanssen.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat. Arbeidet er finansiert gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11