Kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, Geir Håvard Hanssen.
Nytt om navn

Med hele verden som arbeidsfelt

Geir Håvard Hanssen begynte i jobben som kommunikasjonsdirektør i Norges Sjømatråd den 1.mars i år. Han kom fra jobben som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Nå skal han jobbe med å utvikle og sikre omdømmet for norsk sjømat i hele verden.
Lørdag, 13 august, 2016 - 11:36

 - Det å jobbe i en global virksomhet med utgangspunkt i Tromsø er en fantastisk mulighet. Der vi i banken hadde møter i Harstad og Oslo, har Norges Sjømatråd møter i London og Brüssel. Ikke bare har verden blitt større. På mange måter er sjømatnæringen et helt nytt univers med nye utfordringer både faglig og menneskelig, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen.

Opptatt av å gjøre en god jobb

Med en oppvekst på Senja var det kanskje et naturlig valg å søke seg til kommunikasjonsdirektør stillingen i Norges mest spennende fiskeri- og markedsføringsorganisasjon. Når vi begynner å snakke om jobben er det imidlertid erfaringene fra idretten og tiden som skiløper Geir Håvar trekker frem.

- Som i idretten er jeg opptatt av å prestere godt der jeg er. Jobb og idrett har preget karrieren min og jeg har tatt med meg erfaringene fra idrett, og ledelse innen idretten, til mitt arbeid som leder for kommunikasjonsavdelingen, forteller han.

Han skrev hovedoppgave i statsvitenskap om hvordan organisasjoner bruker strategisk kommunikasjon for å påvirke politiske prosesser. Ved siden av studiene jobbet han som frilansjournalist.

- Jeg har alltid vært tydelig på at jeg vil jobbe med kommunikasjon. Gjennom journalistikken fikk jeg medieforståelsen og mulighet til å bruke språket, legger han til.

Fylkesmannsembete

Etter studiene jobbet han noen år som lærer i den videregående skolen, før han ble ansatt i KomRev NORD IKS. Der jobbet han med analyser av kommunale virksomheter i Troms. I 2008 begynte han i jobben som informasjonsrådgiver hos Fylkesmannen.

- Jobben hos Fylkesmannen ga meg en flott mulighet å utvikle meg faglig som kommunikatør. I dette embetet jobber et en rekke meget dyktige fagfolk som passer på kommunene og ivaretar rettsikkerheten til innbyggerne i Troms. Som kommunikasjonsrådgiver i en slik organisasjon blir du utfordret på det faglige hele tiden, fortsetter Hanssen.

Merkevaren Sparebank 1 Nord-Norge

I 2011 begynte han å arbeide i Sparebank 1 Nord-Norge, der han fikk lederansvar som kommunikasjonssjef.

- Det var spennende. I banken hadde jeg sjefer som ga meg stor frihet til å utvikle kommunikasjonsarbeidet og til å påvirke merkevarebyggingen til både SNN og SpareBank 1-alliansen. Det var en stor og spennende utfordring å jobbe med bankens omdømme og samfunnsengasjement.

- Som leder var det min oppgave å legge til rette for at medarbeiderne i kommunikasjonsavdelingen kunne gjøre en best mulig jobb. Min viktigste oppgave ble å bygge et godt team med flinke folk som kunne løfte de store prosjektene vi arbeidet med. Vi fikk til mye spennende, minnes han.

- Et eksempel er gjennomføringen av SNN-dagen her i Tromsø. Her fikk vi en spenstig utfordring fra konsernsjef Jan-Frode Janson om å fylle Rødbanken med 5000 gjester en lørdag i oktober. Da gikk vi sammen på tvers av fagområdene og lagde en byfest i lag med bankens mange samarbeidspartnere hvor mellom 6.000-7.000 deltok. Det ble et flott bevis på at SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelsbanken for Nord-Norge, sier Hanssen.

Nye utfordringer i Sjømatrådet

Gjennom 5 år får en store muligheter til å sette sitt preg på kommunikasjonsarbeidet i en bank som Sparebanken 1 Nord-Norge.

- Spørsmålet som meldte seg var om jeg skulle bli med videre for å skape framtidens bank, eller om det var tid for å gjøre noe annet. Da jobben i Norges sjømatråd ble ledig våknet interessen for å prøve nye utfordringer utenfor banken. Det var ikke et lett valg å forlate en så spennende stilling og en flott arbeidsplass, men jeg landet på at jeg ønsket å jobbe for Norges Sjømatråd, forteller han.

Nå er det sjømatnæringen det handler om.

-  Sjømatnæringa er i endring og Norges sjømatråd er i endring. Dette er et godt tidspunkt å komme inn i Sjømatrådet på.

Hva er den viktigste kommunikasjonsutfordringen i sjømatnæringen framover?

- Den største utfordringen vi jobber med er tilliten til næringa. Det er mange rundt oss som stiller strenge krav til sjømatnæringen og som ønsker svar på hvordan næringen håndterer bl.a. bærekraft og ressursforvaltningen. Vi jobber for å øke kunnskapen om næringen, slik at diskusjonene foregår på basis av korrekte fakta og ikke myter og spekulasjoner. Dette arbeider vi med hver dag, avslutter kommunikasjonsdirektøren i Norges Sjømatråd, Geir Håvard Hanssen.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat. Arbeidet er finansiert gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47