Debatt

SPUTS – snik­inn­føring av høy­hus­begrens­ninger?

Denne uken var Strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum, SPUTS, tema på byrådskonferansen. Intensjonen med arbeidet er bra og bygger opp om visjonen om å gjøre Tromsø sentrum til et triveligere sted, men vi har reagert på at det er en snikinnføring av høyhusbestemmelser
Torsdag, 21 april, 2016 - 10:11

SPUTS som del av Transportnett Tromsø

Denne uken var Strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum, SPUTS, tema på byrådskonferansen. Planen er del av delprosjektet «Miljø» i det treårige prosjektet «Transportnett Tromsø». Den overordnede visjonen for alt arbeidet i «Transportnett Tromsø» er at Tromsø skal bli en bedre by å leve og bo gjennom å planlegge for en sikrere og triveligere by. SPUTS inngår som en del av dette prosjektet, og var på en uformell høring i juli 2015 hvor blant annet Tromsø Gårdeierforum, Sentrumsforeningen og Næringsforeningen i Tromsøregionen kom med innspill.

Triveligere by

Intensjonen med arbeidet er bra og bygger opp om visjonen om å gjøre Tromsø sentrum til et triveligere sted. Trivsel er en viktig faktor for alle bysentrum, og er nøkkelen i arbeidet med å skape levende bysentrum hvor folk ønsker å være.

Vi stilte oss derfor positiv til arbeidet, men kom også med noen kritiske merknader det er viktig å peke på i diskusjon om sentrums videre utvikling. Siden da, er det også varslet at Sentrumsplanen skal revideres.

Snikinnføring av høyhusbegrensninger

En av de tingene vi har reagert på i arbeidet med SPUTS, er at strategien snikinnfører høyhusbegrensninger gjennom å konkludere med at disse bør ligge nord og sør i sentrum. Samtidig sier strategien at «moderne innfill av høy kvalitet bør tillates og vil kunne berike fasaderekkene».

Fokus på kvalitet

Ordet kvalitet er essensiell i all byutvikling. Vi snakker om kvalitet i utforming, utearealer og tilpasning til omgivelser – men unngår å si hvordan høyde kan øke eller redusere kvaliteten i et prosjekt.

Pingvinhotellet som eksempel

Et eksempel fra Tromsø hvor man ser på høyde som en kvalitet, er det nye Pingvinhotellet. Ved å bygge i høyden, fremfor to eller flere fløyer som tidligere planlagt, unngikk man unødvendig skyggelegging, beslaglegning av eksisterende friområder og grøntareal, og tap av utsikt fra sykehusets vestibyle. Ved å bygge i høyden strekker skyggen seg lengre, men den er samtidig smalere enn den ellers ville vært. I praksis gjør dette at de skyggelagte områdene har kortere tid i skyggen enn hva de ville hatt med en lavere bebyggelse.

Å bygge høyt i sentrum er ikke et mål i seg selv, men høyde må vurderes som et kvalitetskriterium i en samlet vurdering av nye prosjekter. Styrende prinsipper for by- og sentrumsutvikling må ligge til grunn i den nye sentrumsplanen, for på den måten sikre forutsigbarhet for alle aktører som jobber med sentrumsutvikling. På kort sikt må høyhusformuleringen fjernes fra SPUTS, samtidig som arbeidet med ny Sentrumsplan må iverksettes.

Ny Sentrumsplan

I tiden mellom SPUTS-høringen og politisk behandling, er det blitt bestemt at Sentrumsplanen skal revideres. Dette er bra, og vil være en viktig plan for videre vitalisering av sentrum.

Samtidig som SPUTS må sees i sammenheng med arbeidet i Transportnett Tromsø, er det en reell fare for at den, og den nyproklamerte Raritesplanen, vil bli førende for den nye Sentrumsplanen. Dette vil være svært uheldig, ettersom SPUTS-prosessen, med unntak av nevnte uformelle høringen, har vært en relativt lukket prosess hvor hverken næringsliv eller politisk ledelse virker å ha vært involvert. I tillegg vil nyvinningen på planfeltet – Raritetsplanen – også sette sine begrensninger i forhold til ytterligere vern av sentrumsnære bygg (f.eks. falleferdige rallsjåer).

Analyserapporten som inngår i SPUTS er et viktig kunnskapsgrunnlag, som vi i høyeste grad bør ta med videre. Mange av forslagene i SPUTS er også positive, men de kan ikke uten videre kopieres inn i arbeidet med den nye Sentrumsplanen.

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11