Høring

Trafikk­sikkerhets­plan 2016-2030

I arbeidet med Transportnett Tromsø er det blant annet lagt til grunn av Transportnettet skal legge til ret-te for konsentrert byutvikling med et godt utbygd tilbud for kollektiv, gående og syklende. I tillegg er det et mål å reduserte utslipp knyttet til transport i forhold til 2013-nivå.
Mandag, 4 april, 2016 - 13:40

Komptakt byutvikling

En konsentrert by med redusert som legger opp til lav bilavhengighet (redusert bruk av privatbil), er avhengig av å planlegges slik at sentrale funksjoner slik som barnehage, skole, jobb, servicefunksjoner, matbutikker og annet handelstilbud er i rimelig avstand for gående, syklende og kollektivreisende. Det et uttalt mål at man gjennom Transportnett Tromsø skal redusere privat bilbruk. Dersom dette skal skje, samtidig som man har en velfungerende by, er det nødvendig at tiltakene som implementeres ikke hindrer næringstrafikken, og spesielt varetransporten.

Bransjestandard for varelevering

Dette stiller blant annet strengere krav til planlegging og utforming av varemottak, sammenlignet med den standarden vi ser en rekke steder i dag. Dette vises blant annet ved at det ved en rekke varemottak er nødvendig å rygge gjennom uoversiktlige områder, kjøring mot skilting for å unngå å rygge over fortau, at biler må stå på eller krysse fortau for å komme til varemottaket med mer. For å få til dette bør Bransjestandard for varelevering ligge til grunn for nye byggeprosjekter.

Kjøremønster

Videre må kjøremønsteret organiseres slik at det minimerer behovet for unødvendig kjøring. I dag ser vi at skilting både i Tromsdalen (Hans Nilsens veg) og Tromsø sentrum (Sjøgata) legger opp til en uforholdsmessig lang omkjøring for varelevering.

Oppsummert

Oppsummert er vi positiv til at det innføres en Trafikksikkerhetsplan i Tromsø kommune. Vi ønsker at:

  • Det innføres belønningsordning både for sjåfører og bedrifter for sikker kjøring.
  • Bransjestandard for varelevering implementeres som en del av reguleringsarbeidet i Tromsø kommune.
  • Det avklares hvilke «spesifikke krav» kommunen stiller til yrkessjåfører.
  • Automatisk rapportering av planlagt vegarbeid fra kommunen til transportbedriftene.
  • Gjennomgang av kjøremønsteret for varelevering for økt trafikksikkerhet. Dette gjelder spesielt en utvidelse av leveringstiden i Storgata, samt åpning av Sjøgata og Havnegata for gjennomkjøring for varetransport, samt økt bruk av tidsregulert trafikkavvikling.

Vi mener de foreslåtte tiltakene vil bidra til et mer hensiktsmessig kjøremønster. Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet, samtidig som man også oppnår en miljøgevinst.

Du kan lese hele uttalelsen vår her.

Tags: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47