Høring

Høring – grunnlagsdokument for fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring i Troms.

Det fremlagte forslaget til Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring er et viktig og svært positivt tiltak fra Troms fylkeskommune. Næringsforeningen i Tromsøregionen stiller seg bak planens formål om å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen.
Fredag, 10 april, 2015 - 13:24

Det fremlagte forslaget til Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring er et viktig og svært positivt tiltak fra Troms fylkeskommune. Næringsforeningen i Tromsøregionen stiller seg bak planens formål om å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen. Vi registrerer samtidig at meldingen i det senere omtaler økt gjennomføring og styrket kvalitet i utdanningen, og lurer derfor på om ikke sistnevnte også bør defineres som et formål med meldingen.

Næringsforeningen er positiv til at fylkeskommunen skisserer konkrete strategier og tiltak for å styrke kvaliteten og øke gjennomføringen i fag- og yrkesopplæringen. Dette gjelder spesielt for strategi 1 hvor skolene får anledning til å teste ut mer fleksible opplæringsmodeller, strategi 3 hvor det iverksettes forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæring, og strategi 4 hvor andre tiltak som bruk av lærlingeklausuler, kompetansetiltak for lærere i programfagene, og en egen melding om fagskolen er inkludert.

Videre vil vi påpeke følgende:

  1. Vi ser gjerne at fylkeskommunen i sterkere grad fokuserer på hvilken type kompetanse det er behov for i framtiden, og tilrettelegger utdanningstilbud ut fra dette. Vi stiller oss derfor bak fylkeskommunens understrekning om at samfunnsbehovet må være førende for fagtilbudene – dette gjelder spesielt ved dimensjonering av studieplasser ved fag- og yrkesopplæringen. Det er viktig at dette skjer i nær kontakt med næringslivet (avtakerleddet), for å tilpasse utdanningsinnholdet til deres behov. En ivaretakelse av opplæringskontorenes funksjon, er også viktig i denne sammenheng – ikke minst med tanke på rekruttering av lærlingebedrifter-/plasser.
  2. Vi er som nevnt positive til fleksible opplæringsmodeller, og ser gjerne for oss en 0+4-modell, eller en 1+3-modell, vurdert ut fra, og tilpasset de ulike utdanningsretningene. Vi mener at en 0+4- eller 1+3-modell vil være det beste for å få ungdom ut, og i befatning med det yrket de utdanner seg til, så raskt som mulig. Skal man få til endringer i dagens situasjon knyttet til frafall, bør fylkeskommunen prøve ut en modell der praksis kommer mye tidligere inn i utdanningsløpet. Det får man til ved en 0+4- eller 1+3-modell.
  3. Vi ser det også som hensiktsmessig å «snakke opp» yrkesfagene. Det bør inngås et samarbeid med kommunene der en fokuserer på hvilke yrkesutdanningstilbud som finnes, hvordan behovet for arbeidskraft og kompetanse er i framtiden, samt hva en yrkesfaglig utdanning- og arbeidshverdag innebærer. På denne måten vil elevene ha mer informasjon når de gjør sine utdanningsvalg, noe som igjen vil kunne bidra til å redusere feilvalg og frafall som følge av dette.
  4. Kvaliteten i utdanningen er et viktig tema i denne meldingen. Jamfør tilbakemelding fra en del av våre medlemmer, foreslår vi også en endring av det faglige innholdet i den yrkesfaglige opplæringen. Det er en klar formening om at en del av frafallet skyldes at det er mye teori og mange teoretiske fag – og som ikke oppleves som direkte relevant for de fag- og yrkesvalg som er gjort. Næringsforeningen forslår derfor at det faglige innholdet i fag som for eksempel norsk, engelsk og matematikk i størst mulig grad rettes inn mot de yrkene elevene utdannes til (eksempelvis kokkefaget, tømrerfaget, elektrofag og så videre). Vi tror en slik kobling mellom teori og praksis vil bidra til å synliggjøre viktigheten av teoretisk kunnskap da det vil være lettere å relatere det til den praktiske nytteverdien. Fellesfagslærere må instansettes til å gjøre disse tilpasningene i egen undervisning. Videre bør man også se på årshjulene i program- og fellesfag, slik at disse sammenfaller tematisk. På skoler hvor elevene etablerer ungdomsbedrifter vil for eksempel CV-arbeidet i norskfaget kunne legges til den perioden hvor ungdomsbedriftene ansetter kandidater. Elevene får da en god kobling mellom teori og praksis, og vil i tillegg spare unødvendig dobbeltarbeid ved at samme produkt kan leveres og vurderes i flere fag.

Vi har også fått tilbakemelding fra våre medlemsbedrifter om at fag- og yrkesopplæringen må inneholde flere sertifiseringer. Slik det er i dag mangler mange lærlingekandidater de nødvendige sertifiseringene for å kunne arbeide på byggeplasser og lignende. Dersom lærlingetiden må brukes til å tilegne seg denne sertifiseringen, mister lærlingekandidaten verdifull lærlingetid i bedrift.

Last ned uttalelsen her.

Tags: 
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Nyhet
Norges Lastebileierforbund (NLF) gjør det lettere å kjøpe "Fair Transport". I denne forbindelse inviteres det til seminar i Tromsø den 22. august 2017.
Onsdag, 16 august, 2017 - 14:30
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nytt om navn
VICAN kurs og konferanse styrker staben med Marianne Saus som ny prosjektleder.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:28
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19
Nyhet
Tromsø markerer seg nå som en attraktiv cruisedestinasjon. Cruisenæringen er den delen av reiselivet som har størst vekst. I Tromsø tar vi imot cruisegjester både sommer og vinter.
Fredag, 3 februar, 2017 - 15:07
Nytt om navn
Etter 22 år i stiftelsen tar Stein M. Markussen over roret. Kåre Geir Lio går av, men fortsetter som programleder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:26
Medlemsnyhet
Etter 31 år i Norge forsvinner merkevaren Proffice fra den norske bemannings- og rekrutteringsarenaen, men gjenoppstår samtidig som Randstad (utleie) og Dfind (Rekruttering og omstilling). Det synes vi i Nord-Norge er en god nyhet!
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:56
Nyhet
24. og 25. januar finner du et innholdsrikt program, skreddersydd for næringsaktører som opererer i nord.
Mandag, 16 januar, 2017 - 10:54