Høring

Strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum (SPUTS)

SPUTS har identifisert 63 ulike uterom i Tromsø sentrum. Samlet prioritet for fornyelse er 180 000 m2, hvor på kostnadene er kalkulert til 400 millioner kroner.
Tirsdag, 7 juli, 2015 - 11:00

Bakgrunn

Et resultatmål fra delprosjektet «Miljø» under det treårige prosjektet «Transportnett Tromsø» er å arbeide frem en konkret oversikt over tiltak som skal gjennomføres for å skape gode og attraktive by- og gaterom i Tromsø sentrum. Strategisk plan for utearealer i Tromsø sentrum (SPUTS) består av to deler. En analyserapport som inkluderer beskrivelser av muligheter, og en strategiplan med forslag til utbyggingsrekkefølge og stipulerte kostnader.

SPUTS har identifisert 63 ulike uterom i Tromsø sentrum. Samlet prioritet for fornyelse er 180 000 m2, hvor på kostnadene er kalkulert til 400 millioner kroner.

Kommunen gjennomfører en uformell høring med svarfrist 10. juli 2015, hvor de spesielt etterspør innspill vedrørende vinterbyen Tromsø. I etterkant av den uformelle høringsrunden skal SPUTS oppdateres, før en-delig utgave foreligger i august.

Usminket analyserapporten

Analyserapporten gir en usminket, men også noe overflatisk beskrivelse av de identifiserte uterommene. Det er likevel positivt at denne er tydelig på hva som er identifisert, og at det i tillegg kommer konkrete for-slag til løsninger. På dette tidspunktet mener vi det er en styrke at analyserapporten ikke går i detalj, men heller tegner et bilde av byrommene i Tromsø sentrum. Analyserapporten er også tydelig på viktigheten av å se ulike byrom og materialvalg i disse i sammenheng/sites/nftr.no/files/sputs_nftr_sft.pdf

Lysplan, treplan og polarfront

Næringsforeningen i Tromsøregionen og Sentrumsforeningen er fornøyd med at det er utarbeidet en usminket og spennende plan for videre utvikling av byrommene i Tromsø sentrum. Vi støtter også opp forslaget om at det utarbeides treplan, lysplan og kunstplan for Tromsø sentrum. Vi er også positiv til at det utvikles en polarfront som knyter byens identitet opp mot fremtidens by- og sentrumsutvikling, men har påpekt at dette må skje i overenstemmelse med private grunneiere.

Når det gjelder lysplanen har vi også bedt om at det vurderes å erstatte gassflammene med en form for lys-design. Dette bør også forankres i lysplanen.

Høyhus må være politisk forankret

Vi stiller oss derimot negativ til at SPUTS legger føringer for fremtidig plassering av høyhus i Tromsø sentrum. Dette kan få utilsiktede konsekvenser for fremtidig by- og sentrumsutvikling. Høyhusbebyggelse bør være politisk forankret i kommunestyret. Vi har derfor bedt om at forslag til plassering av høyhus blir tatt ut av SPUTS, og at planen i stedet for understreker viktigheten av at det lages en strategisk plan for høyhus – på linje med de anbefalingene som er gjort for trær, lys og kunst.

Vinterbyen Tromsø

For vinterbyen Tromsø har vi pekt på muligheten for å benytte spark som fremkomstmiddel i Tromsø sen-trum, samt viktigheten av å være i tett dialog med de aktørene som allerede bidrar til aktivitet i sentrum om vinteren. Uavhengig av årstid er et viktig suksesskriterium for sentrum at man får til god koordinering av aktører som ønsker å bruke uterommene, koordinering av aktører og aktiviteter mellom uterommene, og kommunen som eier av brorparten av uterommene.

Last ned hele uttalelsen vår her.

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19