Høring

Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann

Tromsø kommune opplever økende driftsutgifter i det kommunale avløpsnettet som følge av fettholdig avløpsvann.
Mandag, 2 februar, 2015 - 17:06

Bakgrunn for forskriften

Tromsø kommune opplever økende driftsutgifter i det kommunale avløpsnettet som følge av fettholdig avløpsvann. Dette fordi fettet fører til gjentettinga v avløpsrør, samt driftsforstyrrelser i pumpestasjoner og på renseanlegg. Restauranter, gatekjøkken, slakterier og tilsvarende virksomheter er hovedkilden til fettholdig avløpsvann.

Positivt formål

Næringsforeningen er positiv til at det iverksettes tiltak for å redusere fettmengden i avløpsnettet med sikte på å redusere driftskostnadene, og stiller oss følgelig bak forskriftens formål. Vi har likefult kommet med innspill til forskriftens §7 Tømmeavtale, tømmehyppighet og kontroll.

Fjern minstekravet til tømminger

Etter vårt syn oppfattes minstekravet til tømminger som en kollektiv straff hvor også de aktørene som i dag driver seriøst får en utilsiktet kostnad som følge av forsøket med å redusere fettmengden i avløpsnettet. Dette fordi det i dag er mange aktører som gjennom etablerte tømmerutiner kan dokumentere at tømmebehovet for egen fettutskiller er mindre enn fire ganger i året.

Vi har som primærforslag derfor foreslått at den til hver tid siste tømmerapport er førende for påkrevd tømmehyppighet, og at de aktørene som ikke kan vise til gyldig tømmerapport som utgangspunkt må tømme fire ganger per år. Vi mener en slik ordning vil være mindre arbeidskrevende både for kommunen og næringsaktørene, enn kommunens forslag om dispensasjonssøknad fra antall minimumstømminger. Dette fordi kommunen uavhengig av ordning vil være avhengig av å utvikle et kontrollsystem som fanger opp de tømmerapportene som fastslår behovet for økt tømmehyppighet for at forskriften skal ha maksimal effekt. Følgelig bør systemet også kunne fange opp de tilfellene hvor redusert tømmehyppighet er mulig og automatisk justere tømmehyppigheten i henhold til tømmerapportens anbefalinger.

Aktørene som i dag har rutiner for tømming av fettutskillere må kunne benytte eksisterende dokumentasjon, uten å måtte bygge opp ny historikk når forskriften innføres.

Les hele uttalelsen vår her.

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47