Høring

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommuneplanen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
Torsdag, 7 mai, 2015 - 09:13

Bakgrunn

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommuneplanen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Planen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. I henhold til planprogrammet er kommuneplanen inndelt i en arealdel og en samfunnsdel.

Hovedmål

Hovedmål for kommuneplanen er å (i) skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst i kommunen, (ii) at kommunens sterke vekst skal møtes på en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte, med en infrastruktur som er robust mot de forventede klimaendringene, (iii) at helse- og omsorgsektoren videreutvikles med sikte på god kvalitet og fremtidsrettet struktur, og at (iv) Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge.

Arktisk hovedstad

Tromsø er en viktig motorkraft i landets viktigste ressursregion. Kommunen må i fremtidig planarbeid ta stilling til hvorvidt nye prosjekter bidrar til å styrke eller svekke Tromsø som arktisk hovedstad og motor i Nord-Norge.

Næringsutvikling

Næringsutvikling er viktig for Tromsø. Dette med tanke på økt privat sysselsetting, at et attraktivt arbeidsmarked bidrar til å sikre byens fremtidige vekst, at det private næringslivet bidrar med innovasjon, kompetanse og kapasitet med mer. For å møte dette behovet er det viktig at kommunens næringsplanarbeid følges opp av midler til oppfølging av tiltakene.

Kystsoneplan

Kystsoneplanen legger etter vårt syn ikke til rette for vekst i havbruksnæringen slik det omtales i Samfunnsdelen. Det samlede arealet avsatt til havbruk blir redusert med cirka 10km2, samtidig som blant annet Gullestad-utvalget peker på at tilgang til flere lokaliteter av tilstrekkelig størrelse innenfor samme område muliggjør en moderne og koordinert produksjon. Kystsoneplanen redegjør heller ikke for de samfunnsøkonomiske effektene knyttet til havbruksnæringens aktiviteter.

By- og sentrumskvaliteter

Sentrum er byens sjel og identitet. By- og sentrumsutvikling må være kunnskapsbasert, med fokus på å skape et sentrum som gjenspeiler behovene til dagens samfunn.

Satsing på kultur-, idrett- og kulturliv åpner for å videreutvikle parameter som åpenhet, toleranse og trygghet hvor Tromsø scorer bra på nasjonale omdømmebarometre. Samtidig ser vi at en styrking av det private næringslivet vil bidra til å styrke Tromsøs samlede omdømme Gjennom rollen som innovativ offentlig anskaffer har kommunen anledning til å bidra til økt innovasjon og utvikling i næringslivet.

Kommunen som samarbeidspartner

Kommunen er en viktig samfunnsaktør i Tromsø. I spørsmål knyttet spesielt til by- og næringsutvikling ønsker Næringsforeningen et enda tettere samarbeid med kommunen, da vår erfaring fra tidligere samarbeid viser at dette bidrar til økt eierskap og legitimitet knyttet til de ulike prosjektene og initiativene.

Last ned hele uttalelsen vår her.

Fagartikkel
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nytt om navn
VICAN kurs og konferanse styrker staben med Marianne Saus som ny prosjektleder.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:28
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19
Nyhet
Tromsø markerer seg nå som en attraktiv cruisedestinasjon. Cruisenæringen er den delen av reiselivet som har størst vekst. I Tromsø tar vi imot cruisegjester både sommer og vinter.
Fredag, 3 februar, 2017 - 15:07
Nytt om navn
Etter 22 år i stiftelsen tar Stein M. Markussen over roret. Kåre Geir Lio går av, men fortsetter som programleder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:26
Medlemsnyhet
Etter 31 år i Norge forsvinner merkevaren Proffice fra den norske bemannings- og rekrutteringsarenaen, men gjenoppstår samtidig som Randstad (utleie) og Dfind (Rekruttering og omstilling). Det synes vi i Nord-Norge er en god nyhet!
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:56
Nyhet
24. og 25. januar finner du et innholdsrikt program, skreddersydd for næringsaktører som opererer i nord.
Mandag, 16 januar, 2017 - 10:54
Debatt
Dette skal ikke være nok en tirade mot Rema 1000 og deres bestevennfilosofi. Rema får gjøre sine valg, på samme vis som vi andre kan gjøre våre. Vi kan nemlig selv gjøre gode, og viktige valg ved å være lokal- eller regionalpatrioter. Det er det dette innlegget skal handle om. 
Fredag, 13 januar, 2017 - 12:17
Debatt
Fornuft og følelser er vanskelige kombinasjoner, spesielt når ubalansen i disse forholdene danderes inn i debatten rundt havbruksnæringen. Når heller ikke vidsyn og framtida tas med i debatten, gir det seg underlige utslag.
Fredag, 13 januar, 2017 - 10:41