Tromsø Gårdeierforum

Formålet med å etablere Tromsø Gårdeierforum er å skape et nettverk for inspirasjon, læring og utvikling for gårdeiere i Tromsø sentrum.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:44

Tromsø Gårdeierforum ble etablert våren 2015. Formålet med å etablere Tromsø Gårdeierforum er å skape et nettverk for inspirasjon, læring og utvikling for gårdeiere i Tromsø sentrum.

Det er ønskelig at forumet skal bidra til å fremme utvikling og verdiøkning av eiendomsmassen i sentrum, og at forumet skal være et utgangspunkt for tettere samarbeid og realisering av nye prosjekter i regi av gårdeierne. Dette betyr at forumet skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i Tromsø sentrum, samt søke å gjøre sentrum til et attraktivt sted.

Deltagelse i Tromsø Gårdeierforum

Forumet skal være et nettverk for gårdeiere som besitter eiendom i Tromsø sentrum. Som nettverksarena skal Tromsø Gårdeierforum være åpent for medlemskap for alle gårdeiere i Tromsø sentrum uavhengig av størrelse.

I tråd med medlemmenes egne ønsker legges det opp til en prisdifferensiering på bakgrunn av antall kvadratmeter, samt hvorvidt man er medlem i Næringsforeningen eller ikke. Prisene for 2015 (år 1) og 2016 (år 2) er som følger:

Derom du ønsker å melde deg inn i Tromsø Gårdeierforum ber vi om at du sender oss en e-post med følgende informasjon:

 • Kontaktperson
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • For hver eiendom:
  • Navn på eiendomsselskap
  • Eiendomsselskapets organisasjonsnummer
  • Type areal (eks. kontor, forretning, bolig, osv.)
  • Eiendommens besøksadresse
  • Antall kvadratmeter
  • Antall løpemeter fortau

Send oss gjerne en e-post dersom du har spørmål eller ønsker mer informasjon.

 

Emneord: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47