Fagråd for handel

Fagråd for handel bidrar til å styrke Tromsø som handelsby.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:39

Om fagrådet

Handel er en av de viktigste bransjene i Tromsø. I tillegg til høy sysselsetting er dette en bransje som opplever stor vekst, også i nasjonal sammenheng. Handel er både et mål og et virkemiddel i byutvikling, og gode handleopplevelser er viktig både for innbyggerne og tilreisende til Trosmø.

Fagrådet bidrar til å styrke Tromsø som handelsby gjennom et positivt samspill mellom områdene Kvaløya, Langnes, Tromsø sentrum og Tromsdalen, og strategisk arbeid for å ivareta en bærekraftig utvikling for handelsnæringen.

Fagrådet mener

Tilbakemelding fra Fagråd for handel lå til grunn for vår høringsuttalelse til «Regional plan for handel og service», levert høsten 2015. Fagrådet mener det er viktig å videreføre arbeidet med digitale infokiosker i Tromsø sentrum. Den digital karttjenesten bør vinkles mot turister og tilreisende, mens den mer statiske plakatveggen bør være rettet mot byens innbyggere. Det er ønskelig å se dette prosjektet ti sammenheng med reiselivsnæringen, og NFTR har fått i oppgave å se på muligheten for å søke prosjektmidler til gjennomføring. Fagrådet er positiv til en BID-ordning i Tromsø. Videre fremhever de viktigheten av el-bilparkering og sykkelparkering i kollektivknutepunkt og andre knutepunkter som sentrum og Langnes med tanke på tilgjengelighet. El-bilparkering er tatt med i høringsuttalelsen om regulering av P-anlegg i fjellet.

Fagråd for handel har følgende medlemmer:

  • Ann-Kristin Andreassen, interiør- og salgskonsulent i Fagerhaug og Olstad (F&O)
  • Håkon Willumsen, daglig leder Tromsø Skotøimagasin AS
  • Kevin Mulder, kjøpmann Rema 1000 Veita
  • Laila Myrvang, senterleder Jekta kjøpesenter
  • Lena Nymark, avdelingsleder Sentrumsforeningen i Tromsø
  • Mette Mack, daglig leder Taras AS
  • Sissel Ditlefsen, daglig leder Brillehuset Tromsø AS
  • Stein-Erik Pettersen, sikkerhetsrådgiver Securitas AS
  • Veronica Evertsen, senterleder Nerstranda kjøpesenter
Emneord: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47