Fagråd

For å styrke dialogen med våre medlemmer, og for å kunne fremme mest mulig relevante saker på vegne av næringslivet etablerte vi våren 2015 flere fagråd.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:45
Formålet med å etablere Tromsø Gårdeierforum er å skape et nettverk for inspirasjon, læring og utvikling for gårdeiere i Tromsø sentrum.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:44
Fagråd for bolig er forankret i Tromsø kommunes Boligpolitiske handlingsplan.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:42
Fagrådet bidrar til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning for en bærekraftig utvikling av marin næring.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:40
Fagråd for handel bidrar til å styrke Tromsø som handelsby.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:39
Fagrådet kommer blant annet med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:38
Tromsøregionen har et faglig sterkt og kompetent IT-miljø.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:37
Tromsøregionen er en helårlig reiselivsdestinasjon og kulturby.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:36