Fagråd

Tromsø er avhengig av en attraktiv og fremtidsrettet eiendomsbransje. Gjennom vårt Fagråd Eiendom skal vi sammen sikre innovative løsninger, nyskaping og bedre rammebetingelser for bransjen.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:42
Fagrådet bidrar til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning for en bærekraftig utvikling av marin næring.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:40
Fagråd for handel bidrar til å styrke Tromsø som handelsby.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:39
Fagrådet kommer blant annet med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:38
I dag er digitalisering noe av det viktigste bedrifter, det offentlige og samfunnet er opptatt av. For å sikre gode innspill i dette skiftet er Fagråd IT en viktig informasjonskilde og aktør for innovasjon gjennom teknologi.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:37
Tromsøregionen er en helårlig reiselivsdestinasjon og kulturby og ble i 2018 kåret til verdens tredje beste opplevelsestur. Fagråd for reiseliv, arrangement og kultur skal bidra til å befeste Tromsø sin posisjon som reiselivsdestinasjon, kulturhovedstad og møtested i Nordområdene.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:36