Fagartikler

Fag
En norsk BID-ordning vil forbedre ressursutnyttelsen og øke forutsigbarheten for de involverte ved at det legges til rette for et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom de berørte aktørene - dette gir langt bedre tiltak og løsninger enn om de opptrer hver for seg.
Tirsdag, 2 februar, 2016 - 16:03
Fag
Basalerapporten 2. halvår 2015 setter fokus på eiendomsskatt og kostnader ved leietakertilpasninger. Basale spør også om energieffektive næringsbygg gir byggeier høyere leieinntekter?
Onsdag, 20 januar, 2016 - 09:00