Fag

Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16

Hvordan legger du til rette for produktivitet på arbeidsplassen din? Reflekterer den fysiske innredningen det arbeidet som faktisk skal utføres på jobb? Er det for mye av eller for lite av noe? Og ikke minst; er alle ansatte med i prosessen om å etablere et godt arbeidsmiljø? Får alle mulighet til å ta eierskap til oppgaven?

I følge undersøkelser gjort av Leesman, et firma som måler hvor godt arbeidsmiljøet støtter opp rundt arbeidsoppgavene de ansatte utfører, svarer 55 % av respondentene at designet på deres arbeidsplasser bidrar til økt produktivitet. Ville dine ansatte svart det samme?

Endringstakten i dagens samfunn er ekstremt høy. Konstant endring har blitt den nye normalen og alle kopierer alle. I denne prosessen har det blitt tydelig at verdien i de fleste selskap knyttes til selskapets ansatte. Den humane kapital er den reelle kapital. Tør man i fremtiden satse på et kontormiljø der alle behandles likt og tør man satse på at alle trives i en type arbeidsmiljø?

Involver de ansatte

Skal du gjøre endringer i designet på kontoret, bør du først og fremst involvere dine ansatte. En stab som blir tatt med i prosesser, og opplever at de har innflytelse over egen arbeidssituasjon, vil definitivt bidra til å forbedre den. Brukernes behov er den beste fasit for hvordan du bør innrede arbeidsplassen. Nye kartleggingsverktøy gjør det enkelt å involvere alle på en enkel og tidsbesparende måte. En brukergruppe som tar valget for alle er bedre enn at en leder velger for alle, men av erfaring ser vi at brukergrupper sjeldent representerer introverte mennesker, og det er jo halvparten av oss.

Ikke press løsningene på ansatte, men lytt til deres ønsker. Det er dårlig butikk å investere i kontorlokaler som bidrar til mistrivsel og hjemmekontorpraksis.

De selskap som har valgt å investere i oppgavestyrt arbeidsmetodikk og her etablert ulike arbeidssoner for sine ansatte, har også oppnådd mange andre lønnsomme resultater. Arealreduksjon, reduserte driftskostnader, lavere møbelbudsjett, nye leieinntekter og redusert sykefravær er noen av bieffektene.

 Del kontoret inn i soner

I Kinnarps arbeider vi hele tiden aktivt med fremtidens kontor, og vi ser en tydelig trend i at bedrifter som aktivt legger forholdene til rette for sine medarbeidere, oppfattes som bedre arbeidsgivere.

En typisk tilrettelagt arbeidsplass er en arbeidsplass bestående av mange ulike arbeidssoner og ulike leveregler. En palett med forskjellige arbeidssoner gir oss mennesker bedre mulighet til å finne den arbeidsplass som får oss som individ til å prestere og trives bedre.

Cellekontor, åpent landskap, prosjektrom, telefonrom, mindre samtalerom og lounge-områder, er eksempler på populære soner. Bruk av soner kan gi fordeler i arbeidshverdagen:

Arbeidsro

En stillesone gir ansatte mulighet til å jobbe uforstyrret når de har behov for det. Dette bør være et atskilt areal i kontorlandskapet med et lavt lydnivå. Slike rom bør unngå harde flater som reflekterer lyd, til fordel for myke og porøse materialer som gardiner, tepper og møbler med tekstiler.

Samarbeid

Egne prosjektrom som inviterer til samarbeid og spontane møter vil styrke samhandling og samarbeid.  Bruk av smartvegger, skjermer i ulike former og størrelser og datadelingsanlegg er gode løsninger.

Fysisk aktivitet

Med litt kløkt og kreativitet kan du innrede kontoret på en måte som reduserer belastningen på kroppen og stimulerer til sunn bevegelse. En strategisk plassering av for eksempel kaffemaskin, printere og kopimaskiner kan bidra til økt bevegelse. Du bør for øvrig også sørge for at medarbeiderne har stoler og kontorpulter som stimulerer til så mye bevegelse som mulig ved kontorplassen. En stol er definitivt ikke en stol!

Bedre prosesser

Loungeområder inviterer til spontane møter med i en annen atmosfære enn å sitte ovenfor hverandre rundt et møtebord, men det kan også være fordelaktig å trekke veksel på denne atmosfæren i både kundemøter og interne møter.

Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47