Fag

Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16

Hvordan legger du til rette for produktivitet på arbeidsplassen din? Reflekterer den fysiske innredningen det arbeidet som faktisk skal utføres på jobb? Er det for mye av eller for lite av noe? Og ikke minst; er alle ansatte med i prosessen om å etablere et godt arbeidsmiljø? Får alle mulighet til å ta eierskap til oppgaven?

I følge undersøkelser gjort av Leesman, et firma som måler hvor godt arbeidsmiljøet støtter opp rundt arbeidsoppgavene de ansatte utfører, svarer 55 % av respondentene at designet på deres arbeidsplasser bidrar til økt produktivitet. Ville dine ansatte svart det samme?

Endringstakten i dagens samfunn er ekstremt høy. Konstant endring har blitt den nye normalen og alle kopierer alle. I denne prosessen har det blitt tydelig at verdien i de fleste selskap knyttes til selskapets ansatte. Den humane kapital er den reelle kapital. Tør man i fremtiden satse på et kontormiljø der alle behandles likt og tør man satse på at alle trives i en type arbeidsmiljø?

Involver de ansatte

Skal du gjøre endringer i designet på kontoret, bør du først og fremst involvere dine ansatte. En stab som blir tatt med i prosesser, og opplever at de har innflytelse over egen arbeidssituasjon, vil definitivt bidra til å forbedre den. Brukernes behov er den beste fasit for hvordan du bør innrede arbeidsplassen. Nye kartleggingsverktøy gjør det enkelt å involvere alle på en enkel og tidsbesparende måte. En brukergruppe som tar valget for alle er bedre enn at en leder velger for alle, men av erfaring ser vi at brukergrupper sjeldent representerer introverte mennesker, og det er jo halvparten av oss.

Ikke press løsningene på ansatte, men lytt til deres ønsker. Det er dårlig butikk å investere i kontorlokaler som bidrar til mistrivsel og hjemmekontorpraksis.

De selskap som har valgt å investere i oppgavestyrt arbeidsmetodikk og her etablert ulike arbeidssoner for sine ansatte, har også oppnådd mange andre lønnsomme resultater. Arealreduksjon, reduserte driftskostnader, lavere møbelbudsjett, nye leieinntekter og redusert sykefravær er noen av bieffektene.

 Del kontoret inn i soner

I Kinnarps arbeider vi hele tiden aktivt med fremtidens kontor, og vi ser en tydelig trend i at bedrifter som aktivt legger forholdene til rette for sine medarbeidere, oppfattes som bedre arbeidsgivere.

En typisk tilrettelagt arbeidsplass er en arbeidsplass bestående av mange ulike arbeidssoner og ulike leveregler. En palett med forskjellige arbeidssoner gir oss mennesker bedre mulighet til å finne den arbeidsplass som får oss som individ til å prestere og trives bedre.

Cellekontor, åpent landskap, prosjektrom, telefonrom, mindre samtalerom og lounge-områder, er eksempler på populære soner. Bruk av soner kan gi fordeler i arbeidshverdagen:

Arbeidsro

En stillesone gir ansatte mulighet til å jobbe uforstyrret når de har behov for det. Dette bør være et atskilt areal i kontorlandskapet med et lavt lydnivå. Slike rom bør unngå harde flater som reflekterer lyd, til fordel for myke og porøse materialer som gardiner, tepper og møbler med tekstiler.

Samarbeid

Egne prosjektrom som inviterer til samarbeid og spontane møter vil styrke samhandling og samarbeid.  Bruk av smartvegger, skjermer i ulike former og størrelser og datadelingsanlegg er gode løsninger.

Fysisk aktivitet

Med litt kløkt og kreativitet kan du innrede kontoret på en måte som reduserer belastningen på kroppen og stimulerer til sunn bevegelse. En strategisk plassering av for eksempel kaffemaskin, printere og kopimaskiner kan bidra til økt bevegelse. Du bør for øvrig også sørge for at medarbeiderne har stoler og kontorpulter som stimulerer til så mye bevegelse som mulig ved kontorplassen. En stol er definitivt ikke en stol!

Bedre prosesser

Loungeområder inviterer til spontane møter med i en annen atmosfære enn å sitte ovenfor hverandre rundt et møtebord, men det kan også være fordelaktig å trekke veksel på denne atmosfæren i både kundemøter og interne møter.

Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59