Fag

Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16

Hvordan legger du til rette for produktivitet på arbeidsplassen din? Reflekterer den fysiske innredningen det arbeidet som faktisk skal utføres på jobb? Er det for mye av eller for lite av noe? Og ikke minst; er alle ansatte med i prosessen om å etablere et godt arbeidsmiljø? Får alle mulighet til å ta eierskap til oppgaven?

I følge undersøkelser gjort av Leesman, et firma som måler hvor godt arbeidsmiljøet støtter opp rundt arbeidsoppgavene de ansatte utfører, svarer 55 % av respondentene at designet på deres arbeidsplasser bidrar til økt produktivitet. Ville dine ansatte svart det samme?

Endringstakten i dagens samfunn er ekstremt høy. Konstant endring har blitt den nye normalen og alle kopierer alle. I denne prosessen har det blitt tydelig at verdien i de fleste selskap knyttes til selskapets ansatte. Den humane kapital er den reelle kapital. Tør man i fremtiden satse på et kontormiljø der alle behandles likt og tør man satse på at alle trives i en type arbeidsmiljø?

Involver de ansatte

Skal du gjøre endringer i designet på kontoret, bør du først og fremst involvere dine ansatte. En stab som blir tatt med i prosesser, og opplever at de har innflytelse over egen arbeidssituasjon, vil definitivt bidra til å forbedre den. Brukernes behov er den beste fasit for hvordan du bør innrede arbeidsplassen. Nye kartleggingsverktøy gjør det enkelt å involvere alle på en enkel og tidsbesparende måte. En brukergruppe som tar valget for alle er bedre enn at en leder velger for alle, men av erfaring ser vi at brukergrupper sjeldent representerer introverte mennesker, og det er jo halvparten av oss.

Ikke press løsningene på ansatte, men lytt til deres ønsker. Det er dårlig butikk å investere i kontorlokaler som bidrar til mistrivsel og hjemmekontorpraksis.

De selskap som har valgt å investere i oppgavestyrt arbeidsmetodikk og her etablert ulike arbeidssoner for sine ansatte, har også oppnådd mange andre lønnsomme resultater. Arealreduksjon, reduserte driftskostnader, lavere møbelbudsjett, nye leieinntekter og redusert sykefravær er noen av bieffektene.

 Del kontoret inn i soner

I Kinnarps arbeider vi hele tiden aktivt med fremtidens kontor, og vi ser en tydelig trend i at bedrifter som aktivt legger forholdene til rette for sine medarbeidere, oppfattes som bedre arbeidsgivere.

En typisk tilrettelagt arbeidsplass er en arbeidsplass bestående av mange ulike arbeidssoner og ulike leveregler. En palett med forskjellige arbeidssoner gir oss mennesker bedre mulighet til å finne den arbeidsplass som får oss som individ til å prestere og trives bedre.

Cellekontor, åpent landskap, prosjektrom, telefonrom, mindre samtalerom og lounge-områder, er eksempler på populære soner. Bruk av soner kan gi fordeler i arbeidshverdagen:

Arbeidsro

En stillesone gir ansatte mulighet til å jobbe uforstyrret når de har behov for det. Dette bør være et atskilt areal i kontorlandskapet med et lavt lydnivå. Slike rom bør unngå harde flater som reflekterer lyd, til fordel for myke og porøse materialer som gardiner, tepper og møbler med tekstiler.

Samarbeid

Egne prosjektrom som inviterer til samarbeid og spontane møter vil styrke samhandling og samarbeid.  Bruk av smartvegger, skjermer i ulike former og størrelser og datadelingsanlegg er gode løsninger.

Fysisk aktivitet

Med litt kløkt og kreativitet kan du innrede kontoret på en måte som reduserer belastningen på kroppen og stimulerer til sunn bevegelse. En strategisk plassering av for eksempel kaffemaskin, printere og kopimaskiner kan bidra til økt bevegelse. Du bør for øvrig også sørge for at medarbeiderne har stoler og kontorpulter som stimulerer til så mye bevegelse som mulig ved kontorplassen. En stol er definitivt ikke en stol!

Bedre prosesser

Loungeområder inviterer til spontane møter med i en annen atmosfære enn å sitte ovenfor hverandre rundt et møtebord, men det kan også være fordelaktig å trekke veksel på denne atmosfæren i både kundemøter og interne møter.

En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25