Fag

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51

De to mest sentrale endringene i anskaffelsesforskriften er

  • økning av nasjonal terskelverdi
  • fjerning av forhandlingsforbudet og ny prosedyreform

Les: Her er den nye anskaffelsesforskriften

Kraftig økning av den nasjonale terskelverdien

Regelverket gjelder ikke for anskaffelser med verdi under 100 000 kroner ekskl. mva. Dermed er det heller ikke kunngjøringsplikt for slike anskaffelser.

Det er vedtatt at den nasjonale terskelverdien skal økes fra 500 000 kroner ekskl. mva. til 1,1 millioner kroner ekskl. mva. Dette betyr at offentlige anskaffelser under denne summen ikke er nødvendig å kunngjøre.

Det vil likevel være krav om at det skal være konkurranse og dokumentasjon av prosessene ved anskaffelser under denne summen. Det er imidlertid overlatt til oppdragsgivers skjønn å vurdere hva som må til for å oppfylle konkurransekravet. Videre må oppdragsgiver overholde de grunnleggende prinsippene, herunder kravene til forholdsmessighet, forutberegnelighet og likebehandling.

Kritiske bransjeorganisasjoner

Formålet med regelendringene er forenkling, økt fleksibilitet og reduksjon av administrative byrder.

Enkelte vil imidlertid hevde at det er enklere for innkjøperne å forholde seg til standardiserte prosedyrer enn skjønn. For leverandørene kan oppdragsgivers utvelgelse til konkurransen oppleves vilkårlig og ikke rettferdig.

Bransjeorganisasjonene har også vært kritiske. De frykter at små og mellomstore bedrifter blir taperne fordi de ikke lenger får offentlig kunnskap om konkurransene.

Det er imidlertid stor sannsynlighet for at mange oppdragsgivere likevel vil kunngjøre konkurranser under 1,1 millioner kroner ekskl. mva. i frykt for å gjøre feil.

Fjerning av forhandlingsforbudet

Tidligere har det ikke vært adgang til å forhandle på inngitte tilbud i anskaffelsesforskriften del II (anskaffelser under EØS-terskelverdi). Nå er hovedregelen at oppdragsgiver – etter at tilbudene er inngitt og gjennomgått – kan bestemme seg for om han vil forhandle med en eller flere leverandører.

Det kan være dialog om alle sider ved de inngitte tilbud.

Den klare fordelen med denne endringen er at det vanskelige skillet mellom oppdragsgivers avklaringer om uklarheter og forhandlinger viskes bort.

Oppdragsgiver kan gjøre de avklaringer han ønsker uten å risikere å bli møtt med innsigelser om at det er utført ulovlige forhandlinger. På den annen side svekkes leverandørenes forutberegnelighet fordi det er usikkert om det vil bli forhandlinger.

Det er gode grunner til at leverandører kan finne en slik usikkerhet uheldig. Frykten for å bli utsatt for forhandlingspress og manglende ressurser og/eller kompetanse til å forhandle kan nevnes som eksempler.

Andre viktige endringer som har trådt i kraft:

  • Anskaffelser under 100 000 kroner ekskl. mva. er helt unntatt fra regelverket
  • Kravet til skatteattest er hevet fra 100 000 kroner til 500 000 kroner
  • Kravet til HMS-egenerklæring er opphevet i del II og III
  • Begrensning i antall ledd i leverandørkjeden i særlige bransjer
  • Innføring av elektronisk egenerklæringsskjema

Ved spørsmål om det nye regelverket eller øvrige problemstillinger innen offentlige anskaffelser, kan advokat Espen Lyngmo i BDO Advokater kontaktes på tlf. 906 20 665 eller el@bdo.no

Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11