Fag

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51

De to mest sentrale endringene i anskaffelsesforskriften er

  • økning av nasjonal terskelverdi
  • fjerning av forhandlingsforbudet og ny prosedyreform

Les: Her er den nye anskaffelsesforskriften

Kraftig økning av den nasjonale terskelverdien

Regelverket gjelder ikke for anskaffelser med verdi under 100 000 kroner ekskl. mva. Dermed er det heller ikke kunngjøringsplikt for slike anskaffelser.

Det er vedtatt at den nasjonale terskelverdien skal økes fra 500 000 kroner ekskl. mva. til 1,1 millioner kroner ekskl. mva. Dette betyr at offentlige anskaffelser under denne summen ikke er nødvendig å kunngjøre.

Det vil likevel være krav om at det skal være konkurranse og dokumentasjon av prosessene ved anskaffelser under denne summen. Det er imidlertid overlatt til oppdragsgivers skjønn å vurdere hva som må til for å oppfylle konkurransekravet. Videre må oppdragsgiver overholde de grunnleggende prinsippene, herunder kravene til forholdsmessighet, forutberegnelighet og likebehandling.

Kritiske bransjeorganisasjoner

Formålet med regelendringene er forenkling, økt fleksibilitet og reduksjon av administrative byrder.

Enkelte vil imidlertid hevde at det er enklere for innkjøperne å forholde seg til standardiserte prosedyrer enn skjønn. For leverandørene kan oppdragsgivers utvelgelse til konkurransen oppleves vilkårlig og ikke rettferdig.

Bransjeorganisasjonene har også vært kritiske. De frykter at små og mellomstore bedrifter blir taperne fordi de ikke lenger får offentlig kunnskap om konkurransene.

Det er imidlertid stor sannsynlighet for at mange oppdragsgivere likevel vil kunngjøre konkurranser under 1,1 millioner kroner ekskl. mva. i frykt for å gjøre feil.

Fjerning av forhandlingsforbudet

Tidligere har det ikke vært adgang til å forhandle på inngitte tilbud i anskaffelsesforskriften del II (anskaffelser under EØS-terskelverdi). Nå er hovedregelen at oppdragsgiver – etter at tilbudene er inngitt og gjennomgått – kan bestemme seg for om han vil forhandle med en eller flere leverandører.

Det kan være dialog om alle sider ved de inngitte tilbud.

Den klare fordelen med denne endringen er at det vanskelige skillet mellom oppdragsgivers avklaringer om uklarheter og forhandlinger viskes bort.

Oppdragsgiver kan gjøre de avklaringer han ønsker uten å risikere å bli møtt med innsigelser om at det er utført ulovlige forhandlinger. På den annen side svekkes leverandørenes forutberegnelighet fordi det er usikkert om det vil bli forhandlinger.

Det er gode grunner til at leverandører kan finne en slik usikkerhet uheldig. Frykten for å bli utsatt for forhandlingspress og manglende ressurser og/eller kompetanse til å forhandle kan nevnes som eksempler.

Andre viktige endringer som har trådt i kraft:

  • Anskaffelser under 100 000 kroner ekskl. mva. er helt unntatt fra regelverket
  • Kravet til skatteattest er hevet fra 100 000 kroner til 500 000 kroner
  • Kravet til HMS-egenerklæring er opphevet i del II og III
  • Begrensning i antall ledd i leverandørkjeden i særlige bransjer
  • Innføring av elektronisk egenerklæringsskjema

Ved spørsmål om det nye regelverket eller øvrige problemstillinger innen offentlige anskaffelser, kan advokat Espen Lyngmo i BDO Advokater kontaktes på tlf. 906 20 665 eller el@bdo.no

En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25