Fag

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51

De to mest sentrale endringene i anskaffelsesforskriften er

  • økning av nasjonal terskelverdi
  • fjerning av forhandlingsforbudet og ny prosedyreform

Les: Her er den nye anskaffelsesforskriften

Kraftig økning av den nasjonale terskelverdien

Regelverket gjelder ikke for anskaffelser med verdi under 100 000 kroner ekskl. mva. Dermed er det heller ikke kunngjøringsplikt for slike anskaffelser.

Det er vedtatt at den nasjonale terskelverdien skal økes fra 500 000 kroner ekskl. mva. til 1,1 millioner kroner ekskl. mva. Dette betyr at offentlige anskaffelser under denne summen ikke er nødvendig å kunngjøre.

Det vil likevel være krav om at det skal være konkurranse og dokumentasjon av prosessene ved anskaffelser under denne summen. Det er imidlertid overlatt til oppdragsgivers skjønn å vurdere hva som må til for å oppfylle konkurransekravet. Videre må oppdragsgiver overholde de grunnleggende prinsippene, herunder kravene til forholdsmessighet, forutberegnelighet og likebehandling.

Kritiske bransjeorganisasjoner

Formålet med regelendringene er forenkling, økt fleksibilitet og reduksjon av administrative byrder.

Enkelte vil imidlertid hevde at det er enklere for innkjøperne å forholde seg til standardiserte prosedyrer enn skjønn. For leverandørene kan oppdragsgivers utvelgelse til konkurransen oppleves vilkårlig og ikke rettferdig.

Bransjeorganisasjonene har også vært kritiske. De frykter at små og mellomstore bedrifter blir taperne fordi de ikke lenger får offentlig kunnskap om konkurransene.

Det er imidlertid stor sannsynlighet for at mange oppdragsgivere likevel vil kunngjøre konkurranser under 1,1 millioner kroner ekskl. mva. i frykt for å gjøre feil.

Fjerning av forhandlingsforbudet

Tidligere har det ikke vært adgang til å forhandle på inngitte tilbud i anskaffelsesforskriften del II (anskaffelser under EØS-terskelverdi). Nå er hovedregelen at oppdragsgiver – etter at tilbudene er inngitt og gjennomgått – kan bestemme seg for om han vil forhandle med en eller flere leverandører.

Det kan være dialog om alle sider ved de inngitte tilbud.

Den klare fordelen med denne endringen er at det vanskelige skillet mellom oppdragsgivers avklaringer om uklarheter og forhandlinger viskes bort.

Oppdragsgiver kan gjøre de avklaringer han ønsker uten å risikere å bli møtt med innsigelser om at det er utført ulovlige forhandlinger. På den annen side svekkes leverandørenes forutberegnelighet fordi det er usikkert om det vil bli forhandlinger.

Det er gode grunner til at leverandører kan finne en slik usikkerhet uheldig. Frykten for å bli utsatt for forhandlingspress og manglende ressurser og/eller kompetanse til å forhandle kan nevnes som eksempler.

Andre viktige endringer som har trådt i kraft:

  • Anskaffelser under 100 000 kroner ekskl. mva. er helt unntatt fra regelverket
  • Kravet til skatteattest er hevet fra 100 000 kroner til 500 000 kroner
  • Kravet til HMS-egenerklæring er opphevet i del II og III
  • Begrensning i antall ledd i leverandørkjeden i særlige bransjer
  • Innføring av elektronisk egenerklæringsskjema

Ved spørsmål om det nye regelverket eller øvrige problemstillinger innen offentlige anskaffelser, kan advokat Espen Lyngmo i BDO Advokater kontaktes på tlf. 906 20 665 eller el@bdo.no

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11