Fag

Fokus på renhold gir lavere livssykluskostnader og bedre arbeidsmiljø

Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00

Når bygget er under oppføring

Er bygget under oppføring er det viktig at du velger riktige materialer og planløsninger, slik at du tilrettelegger for enklere rengjøring og reduserte livssykluskostnader.

Det er særlig viktig at alle overflater blir lette å rengjøre, men det er også viktig å tenke på at de skal være enhetlige. Ofte velger man forskjellige gulv i gang og i kontorlandskapet. Parkett og gulvbelegg er en vanlig kombinasjon. Hver for seg er de gode underlag, men forskjellige typer gulv kan kreve ulike rengjøringsmetoder, som igjen kan medføre et tidkrevende og kostbart renhold.

Innervegger i fibergips og eksponert betong gir glatte overflater som er enklere å holde rene. Pusset mur og tapet samler mer støv.

Når bygget står ferdig

Står bygget ferdig, kan riktig valg av møbler bidra til reduserte renholdskostnader og bedre arbeidsmiljø. Her får du noen tips til hvordan du kan innrede kontorbygget ditt:

  • Velg stoler og sofaer med spalte mellom rygg og sete. Da unngår du at det samles for mye støv og smuss på steder det er vanskelig å tidkrevende å rengjøre.
  • Husk at det er stor forskjell på møbler produsert for offentlige rom og møbler produsert for hjemmemarkedet. Møbler som rengjøres ofte, må tåle dette. 
  • Bruk oppheng av datamaskiner under kontorpultene forenkler rengjøringen av gulvene. 
  • Velg møbler med slette overflater uten for mye polstring og sømmer.

Møbelrens er dyrere enn møbelvask

  • Vurder å bruke opphengsløsninger for stoler i kantiner hvor kravet til renhold er mer omfattende.
  • Unngå typiske støvsamlere. Bruk lukkede reoler med dører, fremfor åpne hyller.
  • Bruk kabelsamlere slik at ledninger ikke blir liggende på gulvet. 
  • Legg fram en matte som kan ristes eller vaskes rundt inngangspartiet. Da unngår du at skitt og småstein blir liggende igjen ved inngangen og ikke gjør skade på gulv.

I følge Arbeidstilsynets publikasjon om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, oppholder vi oss innendørs omkring 90 % av døgnet. Enten hjemme eller på jobb, skole og institusjoner. Inneklimaet er ekstremt viktig for trivsel, helse og arbeidsmiljø. Da er det fint at god rengjøring dette i tillegg til lavere livssykluskostnader.

Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47