Fag

Nytt kontor med flott design og planløsning - men hva med lydmiljøet?

Grensen mellom lyd og støy er ikke alltid selvfølgelig. Hva man blir forstyrret, stresset og trett av, varierer mellom ulike mennesker og avhenger dessuten av dagsformen. Desto viktigere er det å si fra om hvordan vi opplever samtaler, latter og surr på arbeidsplassen. Vi må snakke om lyden.
Onsdag, 20 juli, 2016 - 11:37

Jeg mener at lydergonomi er et litt glemt område, både på arbeidsplassene og i hele samfunnet. Selv om det legges mye arbeid i arkitekturen og innredningen i en ny bygning, er det ikke uvanlig at arbeidsmiljøet ødelegges av et forstyrrende og lite gjennomtenkt lydmiljø.

Lyd er komplekst

Lyd er et ekstremt komplekst og komplisert område. Det handler om følgende:

Lydbølger er avansert fysikk
Vi kan ikke ta på lyd
Vi kan ikke se lyd
Det gjør det lett å glemme i en planleggingsfase
De fleste tenker nok ikke på lydmiljøet som omgir dem, men vi vet at det likevel påvirker helse, trivsel og prestasjonsevne.

Lyd påvirker prestasjonen

Kinnarps var tidlig ute med lydergonomi, for eksempel med å måle lyd for på den måten å kunne skape bedre lydmiljøer. På 1990-tallet skjøt utviklingen fart, og de siste årene har bevisstheten om lyd tross alt økt dramatisk.

Den teknologiske utviklingen, som gjør at vi arbeider mer fleksibelt og i åpne landskap, har ført til at spørsmålet om lydmiljø har kommet pådagsordenen. Vi i Kinnarps har sammen med kolleger i bransjen utviklet felles regler for hvordan vi skal måle lydabsorbering i våre produkter. Kinnarps arbeider målrettet for å skape produkter som ikke bare er gode å bruke og
pene å se på. De skal også bidra til god lydergonomi.

Det finnes lover og regler for støy som er skadelig for hørselen, men når det gjelder lyd som «bare» er forstyrrende, blir grensene mer flytende.

Vi vet at lyd påvirker prestasjonsevnen vår. At det kan forårsake stress, hodepine og konsentrasjonsvansker, men også ligge bak fysisk smerte i skuldre og nakke. Samtidig er det uunngåelig at det er lyd på arbeidsplassene våre. Ja, det kan også oppleves som positivt at kollegene diskuterer, ler eller spiller musikk. Total stillhet trenger ikke alltid å være best. All lyd er ikke støy. Og enkelte lyder trenger vi faktisk å høre så god som mulig.

Det er subjektivt og situasjonsbestemt hva vi opplever som forstyrrende:

Alle har ulike toleranser
Det er forskjellig på ulike dager
Vi blir mer forstyrret hvis vi er trøtte, stressede eller må åkonsentrere oss
Da kan latteren eller telefonsamtalen til en kollega forstyrre oss mer enn ellers

Du må ta ansvar for lydmiljøet i planleggingsfasen

Siden lydfølsomheten varierer mellom personer, dager og arbeidsoppgaver, er et fleksibelt miljø med flere ulike lydrom det aller beste.

Du bør tenke på lyd tidlig i planleggingen av ditt nye kontor eller arbeidsmiljø, siden det er mange ulike faktorer som vil spille inn. Hvis akustikken er helt uteglemt ved byggingen – og det er ikke uvanlig – kan det være vanskelig å lappe og utbedre i ettertid.

Det beste er å benytte en ekspert som analyserer sammenhengen mellom arbeidsprosesser og miljø, foreslår hvordan unødige forstyrrelser kan elimineres og hvilke lydabsorbenter det kan være behov for. Her er det mange muligheter:

Møbler og innredning som er lydabsorberende
Bordskjermer
Skjermvegger
Veggskinnesystemer
Bilder og andre dekorelementer med lydabsorberende egenskaper

Det handler om å se helheten og finne en god balanse med naturlige absorbenter som gardiner, tepper og møbler.

Mitt råd er alltid å finne en basismøblering som man senere kan justere etter behov når lokalet er tatt i bruk. Det er egentlig først da man vet hvordan lyden blir. Fordelen med skjermer, i tillegg til at de demper lyd, er at de også gjør kontoret fleksibelt og mulig å tilpasse til nye behov.

Demp støykildene

Man må være særlig nøye med å skjerme av rundt maskiner og områder som durer, surrer eller bare støyer litt ekstra, som for eksempel:

Skrivere
Heiser
Gangområder
Spiserom
Resepsjon

Skjermer mellom arbeidsplassene demper lyden i et kontorlandskap, uten at man mister fordelene ved økt nærhet og kommunikasjon. Adskilte rom for kortere eller lengre møter bidrar også til et bedre lydmiljø.

Snakk om atferd

Enkelte ting kan man også påvirke gjennom atferd. Hvis man skal ha en lengre telefonsamtale, kan man trekke seg litt bort. Tenk også på at vi har en tendens til å snakke høyere enn nødvendig i telefonen. En lavmælt samtale forstyrrer nødvendigvis mindre enn en høylytt. Mitt råd er å skape åpenhet om dette, slik at det er lov å gi beskjed. Dette er særlig viktig hvis man flytter fra cellekontorer til åpnere løsninger.

Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Nyhet
Norges Lastebileierforbund (NLF) gjør det lettere å kjøpe "Fair Transport". I denne forbindelse inviteres det til seminar i Tromsø den 22. august 2017.
Onsdag, 16 august, 2017 - 14:30
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nytt om navn
VICAN kurs og konferanse styrker staben med Marianne Saus som ny prosjektleder.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:28
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19
Nyhet
Tromsø markerer seg nå som en attraktiv cruisedestinasjon. Cruisenæringen er den delen av reiselivet som har størst vekst. I Tromsø tar vi imot cruisegjester både sommer og vinter.
Fredag, 3 februar, 2017 - 15:07
Nytt om navn
Etter 22 år i stiftelsen tar Stein M. Markussen over roret. Kåre Geir Lio går av, men fortsetter som programleder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:26
Medlemsnyhet
Etter 31 år i Norge forsvinner merkevaren Proffice fra den norske bemannings- og rekrutteringsarenaen, men gjenoppstår samtidig som Randstad (utleie) og Dfind (Rekruttering og omstilling). Det synes vi i Nord-Norge er en god nyhet!
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:56
Nyhet
24. og 25. januar finner du et innholdsrikt program, skreddersydd for næringsaktører som opererer i nord.
Mandag, 16 januar, 2017 - 10:54