Fag

Nytt kontor med flott design og planløsning - men hva med lydmiljøet?

Grensen mellom lyd og støy er ikke alltid selvfølgelig. Hva man blir forstyrret, stresset og trett av, varierer mellom ulike mennesker og avhenger dessuten av dagsformen. Desto viktigere er det å si fra om hvordan vi opplever samtaler, latter og surr på arbeidsplassen. Vi må snakke om lyden.
Onsdag, 20 juli, 2016 - 11:37

Jeg mener at lydergonomi er et litt glemt område, både på arbeidsplassene og i hele samfunnet. Selv om det legges mye arbeid i arkitekturen og innredningen i en ny bygning, er det ikke uvanlig at arbeidsmiljøet ødelegges av et forstyrrende og lite gjennomtenkt lydmiljø.

Lyd er komplekst

Lyd er et ekstremt komplekst og komplisert område. Det handler om følgende:

Lydbølger er avansert fysikk
Vi kan ikke ta på lyd
Vi kan ikke se lyd
Det gjør det lett å glemme i en planleggingsfase
De fleste tenker nok ikke på lydmiljøet som omgir dem, men vi vet at det likevel påvirker helse, trivsel og prestasjonsevne.

Lyd påvirker prestasjonen

Kinnarps var tidlig ute med lydergonomi, for eksempel med å måle lyd for på den måten å kunne skape bedre lydmiljøer. På 1990-tallet skjøt utviklingen fart, og de siste årene har bevisstheten om lyd tross alt økt dramatisk.

Den teknologiske utviklingen, som gjør at vi arbeider mer fleksibelt og i åpne landskap, har ført til at spørsmålet om lydmiljø har kommet pådagsordenen. Vi i Kinnarps har sammen med kolleger i bransjen utviklet felles regler for hvordan vi skal måle lydabsorbering i våre produkter. Kinnarps arbeider målrettet for å skape produkter som ikke bare er gode å bruke og
pene å se på. De skal også bidra til god lydergonomi.

Det finnes lover og regler for støy som er skadelig for hørselen, men når det gjelder lyd som «bare» er forstyrrende, blir grensene mer flytende.

Vi vet at lyd påvirker prestasjonsevnen vår. At det kan forårsake stress, hodepine og konsentrasjonsvansker, men også ligge bak fysisk smerte i skuldre og nakke. Samtidig er det uunngåelig at det er lyd på arbeidsplassene våre. Ja, det kan også oppleves som positivt at kollegene diskuterer, ler eller spiller musikk. Total stillhet trenger ikke alltid å være best. All lyd er ikke støy. Og enkelte lyder trenger vi faktisk å høre så god som mulig.

Det er subjektivt og situasjonsbestemt hva vi opplever som forstyrrende:

Alle har ulike toleranser
Det er forskjellig på ulike dager
Vi blir mer forstyrret hvis vi er trøtte, stressede eller må åkonsentrere oss
Da kan latteren eller telefonsamtalen til en kollega forstyrre oss mer enn ellers

Du må ta ansvar for lydmiljøet i planleggingsfasen

Siden lydfølsomheten varierer mellom personer, dager og arbeidsoppgaver, er et fleksibelt miljø med flere ulike lydrom det aller beste.

Du bør tenke på lyd tidlig i planleggingen av ditt nye kontor eller arbeidsmiljø, siden det er mange ulike faktorer som vil spille inn. Hvis akustikken er helt uteglemt ved byggingen – og det er ikke uvanlig – kan det være vanskelig å lappe og utbedre i ettertid.

Det beste er å benytte en ekspert som analyserer sammenhengen mellom arbeidsprosesser og miljø, foreslår hvordan unødige forstyrrelser kan elimineres og hvilke lydabsorbenter det kan være behov for. Her er det mange muligheter:

Møbler og innredning som er lydabsorberende
Bordskjermer
Skjermvegger
Veggskinnesystemer
Bilder og andre dekorelementer med lydabsorberende egenskaper

Det handler om å se helheten og finne en god balanse med naturlige absorbenter som gardiner, tepper og møbler.

Mitt råd er alltid å finne en basismøblering som man senere kan justere etter behov når lokalet er tatt i bruk. Det er egentlig først da man vet hvordan lyden blir. Fordelen med skjermer, i tillegg til at de demper lyd, er at de også gjør kontoret fleksibelt og mulig å tilpasse til nye behov.

Demp støykildene

Man må være særlig nøye med å skjerme av rundt maskiner og områder som durer, surrer eller bare støyer litt ekstra, som for eksempel:

Skrivere
Heiser
Gangområder
Spiserom
Resepsjon

Skjermer mellom arbeidsplassene demper lyden i et kontorlandskap, uten at man mister fordelene ved økt nærhet og kommunikasjon. Adskilte rom for kortere eller lengre møter bidrar også til et bedre lydmiljø.

Snakk om atferd

Enkelte ting kan man også påvirke gjennom atferd. Hvis man skal ha en lengre telefonsamtale, kan man trekke seg litt bort. Tenk også på at vi har en tendens til å snakke høyere enn nødvendig i telefonen. En lavmælt samtale forstyrrer nødvendigvis mindre enn en høylytt. Mitt råd er å skape åpenhet om dette, slik at det er lov å gi beskjed. Dette er særlig viktig hvis man flytter fra cellekontorer til åpnere løsninger.

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47