Fagartikler

Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Det skreddersydde styreprogrammet KUPA Styreutvikling er klart for lansering i Tromsø. Programstart er 26. oktober.
Mandag, 12 september, 2016 - 14:20
FAG
Se Martin Reeves som forklarer hvordan ledere kan bruke seks prinsipper fra levende organismer for å bygge bedrifter som blomstrer i møte med endringer.
Tirsdag, 23 august, 2016 - 10:28
Fag
Fokuset rundt kontorstoler ligger ofte i designet og hvordan stolen tar seg ut på kontoret. Ergonomi og hvordan stolen påvirker helsen kommer ofte i andre rekke. Vi har samlet 7 punkter du bør tenkte gjennom ved valg av kontorstol.
Torsdag, 28 juli, 2016 - 09:57
Fag
Grensen mellom lyd og støy er ikke alltid selvfølgelig. Hva man blir forstyrret, stresset og trett av, varierer mellom ulike mennesker og avhenger dessuten av dagsformen. Desto viktigere er det å si fra om hvordan vi opplever samtaler, latter og surr på arbeidsplassen. Vi må snakke om lyden.
Onsdag, 20 juli, 2016 - 11:37
Fag
Norges største miljøsertifisering lanserer helt nye digitale verktøy som gjør det enklere for virksomheter å ta miljøansvar.
Onsdag, 29 juni, 2016 - 12:05
Fag
Godt styrearbeid er en av suksessfaktorene for bedrifter i ulike livsfaser. Kunnskapsparken Nord (KUPA) har utviklet et kompetanseprogram for profesjonelt styrearbeid, som tilbys alle bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å utvikle sin styrekompetanse. Programstart i Tromsø er i oktober 2016.
Tirsdag, 31 mai, 2016 - 14:16
Fag
Et eiendomsfond og en eiendomsutvikler kan ha meget ulik fremgangsmåte for kalkylene sine, men alle har et tallgrunnlag å forholde seg til. Teorien sier mye om ulike metoder for verdivurdering. Samtidig har tidligere studier indikert at markedet for investeringseiendom i Norge er lite transparent.
Torsdag, 28 april, 2016 - 08:00
Fag
Et godt arbeidsmiljø forebygger stress og fremmer helse, trivsel og produktivitet. Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å legge til rette for en så god arbeids-hverdag som mulig for dine ansatte. Har du tenkt på hva du kan gjøre av kostnadseffektive endringer som også fremmer trivsel og effektivitet? Hvordan ulike arbeidsmiljø støtter oppunder produktivitet og kreativitet?
Fredag, 22 april, 2016 - 09:16
Fag
Arbeidstakere er forskjellige og vi har ulike oppgaver som skal løses, derfor er det viktig at arbeidsplassene tilpasses og tilrettelegges. Det største problemet eller utfordringen vi har i dag er ikke for mye aktivitet, men heller for lite.
Tirsdag, 5 april, 2016 - 17:13
Fag
Tromsø sentrum er et fint sted! Byen har gode naturmessige forutsetninger og et sentrum som geografisk, historisk og kulturelt er det viktigste knutepunktet i Tromsø. Vi må gjøre de nødvendige grep for at sentrum skal opprettholde denne rollen.
Fredag, 1 april, 2016 - 15:24
Fag
På bakgrunn av forskning på hele snøkrabbens ferd fra fangst til marked, mener Nofima-forskere tidspunktet nå er ideelt for å skape en totalt bærekraftig snøkrabbeindustri.
Onsdag, 9 mars, 2016 - 09:37