Debatt

Debatt
Tromsø må føre en «innenbyspolitikk» og «utenbyspolitikk» som bidrar til at byen forblir en attraktiv by i internasjonal målestokk.
Fredag, 20 november, 2015 - 08:55
Debatt: Byutvikling
Internasjonalt, nasjonalt, og lokalt har det de seneste årene vært et sterkt fokus på revitali-sering av byenes sentrum.
Mandag, 9 november, 2015 - 08:00
Debatt
Byutvikling handler om hvorvidt vi skal ta grep for å utvikle byen – eller om vi skal sitte passivt i skyttergravene og vente på det som kommer.
Torsdag, 5 november, 2015 - 12:39
Debatt
Tromsø by omtales ofte som et lokomotiv i nord. Men hvem skal bli lokfører? Og hvor skal lokomotivet styres?
Fredag, 16 oktober, 2015 - 14:34
Debatt
Om den ignorante storebroren, forklaringsbommerter og manglende samarbeid og gjennomføringskraft i nord.
Fredag, 16 oktober, 2015 - 14:33
Debatt
Den ignorante storebroren, forklaringsbommerter og manglende samarbeid og gjennomføringskraft i nord.
Fredag, 16 oktober, 2015 - 09:04
Debatt
Byutvikling handler om spennet mellom fysisk utforming og innbyggernes opplevelse av et godt sted å være. For tiden er kommuneplanens arealdel og samfunnsdel legger føringer for hvordan Tromsø by skal vokse og utvikle seg de neste ti årene.
Onsdag, 7 oktober, 2015 - 10:33
Debatt
Tromsø sentrum lever og leverer. Vi har et kompakt bysentrum som kombinerer nærhet til naturen med småbyens sjarm og storbyens urbane kvaliteter.
Torsdag, 25 juni, 2015 - 01:48
Debatt
Ferger på hovedvegnettet – et hinder for nasjonal næringsutvikling
Mandag, 18 mai, 2015 - 08:47
Debatt
Tromsø trenger et eget Verdiskapningsforum!
Fredag, 20 februar, 2015 - 08:00
Debatt
Arktis er en mulighetsregion for næringsutvikling.
Torsdag, 8 januar, 2015 - 08:14
Debatt
I møte med folkevekst, økt urbanisering og internasjonal konkurranse, er økt samarbeid og mer helhetlig planlegging av storbyregionene ikke bare nødvendig, men også avgjørende for vår økonomiske fremtid.
Torsdag, 8 januar, 2015 - 08:03
Debatt
Regjeringen foreslår å redusere kompensasjonsordningen for økt arbeidsgiveravgift med 144,6 mill. kroner fra 2015
Fredag, 10 oktober, 2014 - 08:00
Debatt
Lærlinger er viktig for å løse fremtidens kompetansebehov. I tillegg til å heve yrkesfagenes status, er det også viktig at det legges til rette for flere lærlinger.
Onsdag, 24 september, 2014 - 08:37
Debatt
Et tilbakevendende spørsmål er hva vi skal leve av i fremtiden. Næringsforeningen tror det er viktigere at vi stiller spørsmål om hvem skal vi leve av i fremtiden.
Fredag, 12 september, 2014 - 08:33
Debatt
Mange fora i Nord-Norge har over lengre tid jobbet for et bredere og tettere samarbeid i landsdelen.
Mandag, 25 august, 2014 - 08:55