Debatt

Kretsmesterskapenes landsdel eller en samlet enhet?

Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45

Vi håper imidlertid at landsdelen kan samle seg om reformløsninger som gjør at både landsdelen, næringslivet og andre som konkurrerer om ressurser og markeder utenfor landsdelen, faktisk er i stand til å gjøre det.

Den nord-norske reformdebatten lover imidlertid ikke godt; vi begeistres tilsynelatende mer av å konkurrere mot, og beseire våre nabobyer, kommuner og fylker, enn å stå sterkt sammen. Da taper vi også i den store kampen nasjonalt.

Et sterk ønske fra næringslivet om færre kommuner og fylker!

I desember 2016 gjennomførte Næringsforeningen i Tromsøregionen en større næringspolitisk undersøkelse sammen med våre søsterforeninger i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Et av temaene i denne undersøkelsen var kommune- og regionreformen. I disse spørsmålene er næringslivet i Tromsøregionen helt på linje med næringslivet i de største byregionene i landet, og i tråd med andre næringslivsundersøkelser om kommune- og regionreformen. 92% av bedriftene ønsker seg færre kommuner enn i dag. 80% mener at dette også bør gjelde egen kommune. I tillegg ønsker 76% av respondentene i Tromsøregionen, som er rimelig på snittet for de andre byregionenes vedkommende, at antallet fylker bør reduseres. Vi skal ikke fortolke disse svarene som noe annet enn det de er – nemlig en indikasjon på at kommune- og fylkesgrenser setter begrensinger på effektiviteten, samarbeidet og utviklingen i næringslivet – også i nord.

Hva er viktig for næringslivet?

Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i framtiden. De var enige om én ting, nemlig at Nord-Norge må bli en felles region. Oppfordringen er kort og godt at hvis vi skal få gjennomslag for våre interesser, så må vi stå samlet og prioritere de tingene som er viktig for landsdelen. Utad betraktes vi som en enhet, og det er en forventning om at vi snakker med en stemme. Vi kan like det eller ikke, men andre regioner har de samme forventningene og kravene knyttet til seg. Vi kan også hudflette sentrale politikeres tilsynelatende mangel på kunnskap om, eller forståelse for, de store avstandene og de kulturelle forskjellene som vi har her i nord. Det er svært lite trolig at vi når frem med slike betraktninger, og hvis vi skal fortsette å dyrke disse forbannelsene, vil store summer til infrastrukturprosjekter, samferdsel, næringsutvikling, investeringer etc. havne helt andre steder enn i nord. Dette er områder som er spesielt viktig for næringslivet, og der manglende investeringer vil virke svært negativt inn hvis de uteblir. 

En region, og parkering av lokaliseringsstriden!

Onsdag i forrige uke ble det klart at de tre nordligste fylkeskommunene er historie, hvert fall slik vi kjenner dem i dag. I stedet for å ta rev i seilene, og gå for en stor og betydningsfull region, kaster nå sterke krefter seg inn i debatten og taler varmt for to regioner, med flytende grensealternativer. To nord-norske regioner vil ikke endre dagens bilde nevneverdig. Vår påstand er at det ikke blir kraft nok i noen av dem. Det viktigste, hvert fall for noen av regiondebattantene, er å unngå at Tromsø blir et ytterligere styrket maktsentrum. Det finnes enkle og gode svar på dette, som også parkerer nye og ødeleggende lokaliseringsdebatter: Legg hovedadministrasjonen for en nord-norsk storregion midt i ”smørøyet” - til Narvik og/eller Harstad. Disse byene har mer behov for slike instanser enn Tromsø og Bodø, som allerede er godt besatt med offentlige arbeidsplasser. I tillegg er dannelsen av en storregion mye viktigere, enn hva enkeltbyer er redd for å miste av ære, berømmelse og selvtillit.  

Den forståelige skepsisen

Vi kan gjerne belemre Regjeringen for å en dårlig strukturert kommune- og regionreformprosess. Gjennom lokale folkeavstemninger skulle folket velge sine ståsteder. Men, hva var det vi skulle stemme over? Staus quo, eller noe helt ukjent? Når folk ikke vet hva de stemmer over, blir utfallet som det har blitt: Status quo, tror man. Hadde Regjeringen begynt prosessen med tydelig å beskrive hvilken makt og myndighet som skulle desentraliseres til kommuner og regionale folkevalgte organ, og hadde de i tillegg kunne si noe om de økonomiske konsekvensene for enkeltkommuner av ikke å fusjonere med noen av nabokommunene, ville mange av utfordringene vært løst, og vi hadde fått en langt mer konstruktiv og vellykket debatt. Nå overlater Regjerningen ansvaret for å lande regioninndelingen i nord, til tre mer eller mindre AP-styrte fylkeskommuner. Dermed har også det politiske valgkampspillet gjort sin inntreden i den nord-norske regiondebatten. Vår påstand er at Regjeringen viser en stor grad av unnvikelse, ved ikke å gjøre den jobben de er valgt til: ta overordnede politiske beslutninger. Forsøket på å overlate ansvaret, og skylden hvis ting mislykkes, til sine politiske motstandere, holder ikke vann – hvert fall ikke i et valgår.  

En annen skepsis som må hanskes med, er byer, tettsteders og regioners skepsis til hverandre. I Nord-Norge har vi en klassisk, men også medieskapt, regional tilspissing, som man kun kan spekulere i rasjonaliteten bak. Påstander om fiendtlige konspirasjoner og strategier ligger tilsynelatende bak mange av uttalelse – også når avisa Nordlys taler varmt for en samlet landsdel, og som vi har gjort over, peker på lokaliseringsløsninger utenfor eget nærområde. Hvordan vi skal lære oss å løfte blikket ut over egen fjordtarm, bli mer pragmatiske, se landsdelen og oss selv litt mer utenfra, og forstå de maktstrukturer vi står overfor, får bli en annen debatt.  

Det er imidlertid bred enighet om at mye av Norges framtid ligger i Nord-Norge. Men, selv om landsdelen aldri har vært mer i vinden enn nå, taper vi terreng hva makt angår. I en slik situasjon nytter det ikke at vi fortsetter å løpe rundt og snakke i munnen på hverandre, om vidt forskjellige saker. For å få gjennomslag må politikere, næringsliv og organisasjoner snakke med en stemme, om de samme langsiktige prioriteringene, enten vi liker det eller ikke.

 

Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12