Foto: Madeleine Leitvoll
Debatt

Ingen nye omkamper takk!

Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40

I juni 2016 ble det første prinsippvedtaket om innføring av bompenger fattet i kommunestyret. Både i for- og etterkant av dette vedtaket ble det holdt dialogmøter med både næringsliv og befolkningen for øvrig. I tillegg er det gjennomført undersøkelser og innspillsmøter for å få klarhet i holdninger til, og konsekvenser av innføring av bompenger i Tromsø. Den senere tids debatter i aviser og sosiale medier kan imidlertid tyde på at en del politikere har sovet i timen, og nå rigger til omkamp. Det er lovlig sent, og noe vi definitivt ikke trenger.

Gjennom to undersøkelser de to siste årene, har vel 80 % av regionens næringsliv gitt sin tilslutning til innføring av bompenger- ikke fordi de er spesielt glad i bompenger, men fordi næringslivet ser at dette er den mest realistiske måten å få til svært nødvendige infrastrukturinvesteringer på. Næringslivet møter daglig store utfordringer i Breivika (og nordover langs Tromsøyas nordøstlige side), langs Stakkevollveien, på Langnes og Kvaløya, samt i Tromsø sentrum. Det koster næringslivet betydelige beløp årlig å stampe i kø eller pga. forsinkelser. Redusert biltrafikk, bedre infrastruktur og bedre tilrettelegging for bruk av sykkel og kollektiv, vil bedre denne situasjonen betydelig. Praksisen med lokal medfinansiering, bompenger og bymiljøavtaler har ligget fast en god stund, og lokal medfinansiering er en forutsetning for å få til større, nødvendig, infrastrukturløft.

Hvis en ønsker å debattere noe politisk, foreslår Næringsforeningen at en heller avklarer de forholdene som er viktig for å skape næringsutvikling og arbeidsplasser. Gjennom våre fagråd, har våre medlemmer fremmet følgende forhold som viktig mht. innføring av bompenger:

  1. De anbudene som legges ut må ha gode tidshorisonter og forutsigbarhet slik at også lokale og regionale næringsaktører har forutsetninger for å delta i konkurransen om oppdragene.
  2. Det må finnes løsninger for næringstrafikken, samt løsninger for de trafikkpunkter med mest kork. Det er viktig å få til en god vareflyt, som ikke hemmer befraktere eller vareeiere.
  3. Samtidig er det viktig at næringslivet får en kostnadsmessig forutsigbarhet, og vi mener at en fast årsavgift for næringsrelatert trafikk kan være en god løsning for å oppnå dette.
  4. Næringsforeningen er opptatt av å finne en bomløsning som i minst mulig grad virker konkurransevridende for enkelte handelsområder.
  5. Næringsforeningen mener også at det er viktig at miljøbiler får gode bompengerabatter.
  6. Det er også viktig med en rask innføring av Park and Ride, på Kvaløya og i Tromsdalen, og med kollektivtilbud som både er bedre, og strekker seg lengre ut en dagens bybusstilbud.
  7. En knutepunktsstrategi er også viktig mht. byutvikling, transport / logistikk og prioritering av boligbygging.
  8. Næringsforeningens medlemmer er også svært opptatt av administrasjonskostnadene for bompengeordningen. I likhet med en del andre er det en frykt for at disse kostnadene skal spise opp de inntektene som skal brukes til infrastrukturformål. Foreningen foreslår at en går i dialog med den regionale IT-næringen, for å se på andre, billigere og enklere løsninger for innkrevingen av avgiftene.  
  9. Næringslivet ønsker også konkrete planer for hva som skal utbygges, hva disse utbyggingsprosjektene skal koste, samt en tidsplan for utbyggingene.

Derfor, og hvis en ønsker å løse de virkelige utfordringene for næringslivet, foreslår vi at politikerne tar tak i listen over. En omkamp om en allerede vedtatt bompengeinnføring, setter oss bare flere år tilbake, og en ny omkamp er det siste Tromsø trenger. 

Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04