Foto: Madeleine Leitvoll
Debatt

Ingen nye omkamper takk!

Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40

I juni 2016 ble det første prinsippvedtaket om innføring av bompenger fattet i kommunestyret. Både i for- og etterkant av dette vedtaket ble det holdt dialogmøter med både næringsliv og befolkningen for øvrig. I tillegg er det gjennomført undersøkelser og innspillsmøter for å få klarhet i holdninger til, og konsekvenser av innføring av bompenger i Tromsø. Den senere tids debatter i aviser og sosiale medier kan imidlertid tyde på at en del politikere har sovet i timen, og nå rigger til omkamp. Det er lovlig sent, og noe vi definitivt ikke trenger.

Gjennom to undersøkelser de to siste årene, har vel 80 % av regionens næringsliv gitt sin tilslutning til innføring av bompenger- ikke fordi de er spesielt glad i bompenger, men fordi næringslivet ser at dette er den mest realistiske måten å få til svært nødvendige infrastrukturinvesteringer på. Næringslivet møter daglig store utfordringer i Breivika (og nordover langs Tromsøyas nordøstlige side), langs Stakkevollveien, på Langnes og Kvaløya, samt i Tromsø sentrum. Det koster næringslivet betydelige beløp årlig å stampe i kø eller pga. forsinkelser. Redusert biltrafikk, bedre infrastruktur og bedre tilrettelegging for bruk av sykkel og kollektiv, vil bedre denne situasjonen betydelig. Praksisen med lokal medfinansiering, bompenger og bymiljøavtaler har ligget fast en god stund, og lokal medfinansiering er en forutsetning for å få til større, nødvendig, infrastrukturløft.

Hvis en ønsker å debattere noe politisk, foreslår Næringsforeningen at en heller avklarer de forholdene som er viktig for å skape næringsutvikling og arbeidsplasser. Gjennom våre fagråd, har våre medlemmer fremmet følgende forhold som viktig mht. innføring av bompenger:

  1. De anbudene som legges ut må ha gode tidshorisonter og forutsigbarhet slik at også lokale og regionale næringsaktører har forutsetninger for å delta i konkurransen om oppdragene.
  2. Det må finnes løsninger for næringstrafikken, samt løsninger for de trafikkpunkter med mest kork. Det er viktig å få til en god vareflyt, som ikke hemmer befraktere eller vareeiere.
  3. Samtidig er det viktig at næringslivet får en kostnadsmessig forutsigbarhet, og vi mener at en fast årsavgift for næringsrelatert trafikk kan være en god løsning for å oppnå dette.
  4. Næringsforeningen er opptatt av å finne en bomløsning som i minst mulig grad virker konkurransevridende for enkelte handelsområder.
  5. Næringsforeningen mener også at det er viktig at miljøbiler får gode bompengerabatter.
  6. Det er også viktig med en rask innføring av Park and Ride, på Kvaløya og i Tromsdalen, og med kollektivtilbud som både er bedre, og strekker seg lengre ut en dagens bybusstilbud.
  7. En knutepunktsstrategi er også viktig mht. byutvikling, transport / logistikk og prioritering av boligbygging.
  8. Næringsforeningens medlemmer er også svært opptatt av administrasjonskostnadene for bompengeordningen. I likhet med en del andre er det en frykt for at disse kostnadene skal spise opp de inntektene som skal brukes til infrastrukturformål. Foreningen foreslår at en går i dialog med den regionale IT-næringen, for å se på andre, billigere og enklere løsninger for innkrevingen av avgiftene.  
  9. Næringslivet ønsker også konkrete planer for hva som skal utbygges, hva disse utbyggingsprosjektene skal koste, samt en tidsplan for utbyggingene.

Derfor, og hvis en ønsker å løse de virkelige utfordringene for næringslivet, foreslår vi at politikerne tar tak i listen over. En omkamp om en allerede vedtatt bompengeinnføring, setter oss bare flere år tilbake, og en ny omkamp er det siste Tromsø trenger. 

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19