Direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Nils Kristian Sørheim Nilsen.
Debatt

Hadde vi klart det uten Tromsø Havn?

Tromsø Havn har vært, er og vil i fremtiden være avgjørende for byutviklingen. Jeg har vanskelig for å se hvem andre som kunne gjort jobben.
Torsdag, 7 juli, 2016 - 15:48

Tromsø Havn KF har den senere tid fått gjennomgå i media. Havneavgifter, infrastrukturinvesteringer, direktør Halvar Pettersen og styresammensetningen blir i tur og orden kritisert. Kritisk journalistikk blir kritikkjournalistikk, og det er kun mørke skyer på himmelen.

Hva med å snu på flisa? Hva med å løfte fram de positive tingene Tromsø Havn gjør for byen? Hva hadde byen vært uten de investeringer Tromsø Havn har gjort, gjør, og har planer om å gjøre? Jeg er redd det hadde vært stusslige greier. Vi må også spørre oss om hvem andre som kunne foretatt investeringer i den størrelsesorden som Tromsø Havn gjør, og skal gjøre fremover.

Lokale, private aktører ville neppe evnet å ta denne typen risiko. Da er kommunens eget foretak, med havnekassens gode formål i bakhånd, en dyd av nødvendighet for å utvikle denne viktige infrastrukturen.

Vi ynder å kalle oss en logistikkhub for Nordområdene, med en velutviklet vei-, lufthavn- og havneinfrastruktur. Disse funksjonene, sammen med kompetanse og bolyst, skal være trekkplaster både for bedriftsetableringer og kompetent arbeidskraft. Skal vi lykkes med dette, må vi tørre å satse, og vi må igjen spørre oss hvem som evner å gjøre dette.

Vi må også spørre oss om hvordan indre havn hadde sett ut, om vi hadde fått en ny flott havneterminal i sentrum, om vi hadde hatt en stor logistikkhub i Breivika, om vi hadde være rigget for større olje- og gassoppdrag, og om vi hadde vært Norges største fiskerihavn, uten de investeringer som Tromsø havn har gjort, og gjør.

Vi må løfte fram alt det positive, og alle de positive ringvirkninger som våre havner bidrar med. Skal vi være arktisk hovedstad, logistikkhub for Nordområdene etc., er havneinfrastrukturen av avgjørende betydning. Den må bygges og vedlikeholdes på en måte som gjør den funksjonell, effektiv og attraktiv. Så får heller kommersielle aktører gjøre sine markedsmessige vurderinger mht. bruken av havnene.

Media er, dessverre, med på å tegne et helt feil bilde av den positive utviklingen som skjer – i sterk kontrast til hva stemningen ellers er i byen. Når vi snakker med både folk i gata, og med næringslivet, virker de svært positive til den utviklingen som skjer. Noen påpeker selvsagt dette med havneavgiftene, men la oss ikke glemme at innovative og driftige personer, som i sin samtid ble kritisert, fikk bygget Tromsøbrua, tunneler og parkeringsanlegget i sentrum.

Når vi nå ser tilbake, kan vi spørre oss om hva byen hadde vært uten at disse investeringene ble gjort. I dette bildet havner også Tromsø Havns misjon og visjon. Tromsø Havn har vært, er og vil i fremtiden være avgjørende for byutviklingen. Jeg har vanskelig for å se hvem andre som kunne gjort jobben.

 

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47