Foto: Kjell Robertsen
Debatt

Utnytter Tromsø sitt potensiale?

Får man mye gratis, blir man bedagelig. Tromsø er Nord-Norges største by, og et kraftsentrum i nord. På grunn av sin størrelse tiltrekker byen seg landsdelens ressurser, i form av kapital og talenter, uten på måtte jobbe hardt for det. Tromsø vinner kretsmesterskapet hver gang. Men kretsmesterskapet er ikke riktig arena for Tromsø. Tromsø skal ta en posisjon på den internasjonale arenaen. Det krever en helt annen holdning og innsats.
Tirsdag, 5 april, 2016 - 13:20

Globale endringer

Vårt århundre preges av raske globale endringer. Finanskrisen viste for alvor hvor tett de nasjonale økonomiene er innvevd i hverandre. Urbanisering og flyktningestrømmer skaper store demografiske endringer. Den teknologiske utviklingen former måten vi lever og arbeider på mer enn noen gang. Disse helt avgjørende trendene har ingen geografiske eller politiske grenser.

Byenes globale rolle

Det er byene som opplever og dyrker frem disse globale trendene i størst grad. Hver uke flytter 1,3 millioner mennesker inn til byer over hele verden.  Begrepet ”global by” var en gang forbeholdt storbyer som London, New York og Tokyo, men gjelder i økende grad alle byer.  I løpet av få år vil byene bli viktigere enn nasjoner, som økonomiske dynamoer, teknologiske utviklingslaboratorier, og kulturelle smeltedigler. Også løsningen på klimautfordringene ligger for en stor del i byene.

Byene må være oppmerksom på de store globale trendene, for å forstå sine egne utfordringer og muligheter. De må stå klare til å ta imot global kapital, handel, migrasjon og kulturell utveksling.    

Kamp om kapital og talent

Det foregår en kontinuerlig kamp om kapital og talenter. Stadig flere byer har blitt bevisste på at det er mulig å ta en sterkere posisjon om man legger en plan. Mange tror fortsatt at utfordringen kan løses med bedre innpakning, som om byen var en hvilken som helst vare. Men det har de siste årene grodd frem en økende erkjennelse av at en by er et samfunn – ikke et produkt. Byens DNA dannes og utvikles av de som til en hver tid befinner seg der.

Tromsøs potensial

Tromsø har et potensial som mange andre byer bare kan drømme om, et bysamfunn på en breddegrad det knapt finnes menneskelig aktivitet andre steder på kloden. Byen har en spennende historie som fangstby, og utgangspunkt for spektakulære, banebrytende arktiske ekspedisjoner. Byen er kompakt. Det er korte avstander mellom urbane kvaliteter og storslåtte naturopplevelser, og kort vei til makta. Byen spiller også en sentral rolle i nasjonal og internasjonal nordområdeutvikling.

Rollen byen har hatt, både historisk og i nåtid, bygger på en kombinasjon av beliggenhet og kvaliteter. Tromsø har på noen områder fått rollen som arena for andres ambisjoner. Verken Barentsregionen eller nordområdesatsingen er initiativ som har sitt utspring i Nord-Norges største by. Selv om viktige institusjoner i byen, som Universitetet og Polarinstituttet, er viktige aktører, er det mindre tydelig at byens næringsliv er på ballen. Og noen ganger kan man også få inntrykk av at byens politikere heller soler seg i glansen av besøkende nasjonale og internasjonale stjerner, enn å bidra aktivt for å legge premissene for utviklingen. Hederlige unntak finnes selvsagt.

Utnytter Tromsø sitt potensiale?

For å svare på spørsmålet i overskriften: Utnytter Tromsø sitt potensiale? Byen er vital og våken. Men sett litt utenfra, med en sterk tilknytning til byen, tror jeg Tromsø kan gjøre mer ut av sitt fantastiske potensial. I EUs Urbact City Logo-program trekkes involvering av befolkning frem som et viktig suksesskriterium for byers posisjoneringsarbeid. En sterk posisjon bygges nedenfra og opp. Et langsiktig arbeid med å involvere byens befolkning, næringsliv og akademia i hvordan Tromsø skal møte globale utfordringer og bli mer attraktiv for investeringer og talenter, vil garantert utløse kraft og energi. I tillegg vil resultatet av prosessen gi byen et mer solid ståsted for nasjonale og internasjonale initiativ.

Det vil igjen åpne for nye muligheter for alle som har internasjonale ambisjoner med utgangspunkt i ”perlen i Hålogaland”.

For det er jo der lista skal ligge for en internasjonal by som Tromsø.

 

 

Emneord: 
Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11