Foto: Kjell Robertsen
Debatt

Utnytter Tromsø sitt potensiale?

Får man mye gratis, blir man bedagelig. Tromsø er Nord-Norges største by, og et kraftsentrum i nord. På grunn av sin størrelse tiltrekker byen seg landsdelens ressurser, i form av kapital og talenter, uten på måtte jobbe hardt for det. Tromsø vinner kretsmesterskapet hver gang. Men kretsmesterskapet er ikke riktig arena for Tromsø. Tromsø skal ta en posisjon på den internasjonale arenaen. Det krever en helt annen holdning og innsats.
Tirsdag, 5 april, 2016 - 13:20

Globale endringer

Vårt århundre preges av raske globale endringer. Finanskrisen viste for alvor hvor tett de nasjonale økonomiene er innvevd i hverandre. Urbanisering og flyktningestrømmer skaper store demografiske endringer. Den teknologiske utviklingen former måten vi lever og arbeider på mer enn noen gang. Disse helt avgjørende trendene har ingen geografiske eller politiske grenser.

Byenes globale rolle

Det er byene som opplever og dyrker frem disse globale trendene i størst grad. Hver uke flytter 1,3 millioner mennesker inn til byer over hele verden.  Begrepet ”global by” var en gang forbeholdt storbyer som London, New York og Tokyo, men gjelder i økende grad alle byer.  I løpet av få år vil byene bli viktigere enn nasjoner, som økonomiske dynamoer, teknologiske utviklingslaboratorier, og kulturelle smeltedigler. Også løsningen på klimautfordringene ligger for en stor del i byene.

Byene må være oppmerksom på de store globale trendene, for å forstå sine egne utfordringer og muligheter. De må stå klare til å ta imot global kapital, handel, migrasjon og kulturell utveksling.    

Kamp om kapital og talent

Det foregår en kontinuerlig kamp om kapital og talenter. Stadig flere byer har blitt bevisste på at det er mulig å ta en sterkere posisjon om man legger en plan. Mange tror fortsatt at utfordringen kan løses med bedre innpakning, som om byen var en hvilken som helst vare. Men det har de siste årene grodd frem en økende erkjennelse av at en by er et samfunn – ikke et produkt. Byens DNA dannes og utvikles av de som til en hver tid befinner seg der.

Tromsøs potensial

Tromsø har et potensial som mange andre byer bare kan drømme om, et bysamfunn på en breddegrad det knapt finnes menneskelig aktivitet andre steder på kloden. Byen har en spennende historie som fangstby, og utgangspunkt for spektakulære, banebrytende arktiske ekspedisjoner. Byen er kompakt. Det er korte avstander mellom urbane kvaliteter og storslåtte naturopplevelser, og kort vei til makta. Byen spiller også en sentral rolle i nasjonal og internasjonal nordområdeutvikling.

Rollen byen har hatt, både historisk og i nåtid, bygger på en kombinasjon av beliggenhet og kvaliteter. Tromsø har på noen områder fått rollen som arena for andres ambisjoner. Verken Barentsregionen eller nordområdesatsingen er initiativ som har sitt utspring i Nord-Norges største by. Selv om viktige institusjoner i byen, som Universitetet og Polarinstituttet, er viktige aktører, er det mindre tydelig at byens næringsliv er på ballen. Og noen ganger kan man også få inntrykk av at byens politikere heller soler seg i glansen av besøkende nasjonale og internasjonale stjerner, enn å bidra aktivt for å legge premissene for utviklingen. Hederlige unntak finnes selvsagt.

Utnytter Tromsø sitt potensiale?

For å svare på spørsmålet i overskriften: Utnytter Tromsø sitt potensiale? Byen er vital og våken. Men sett litt utenfra, med en sterk tilknytning til byen, tror jeg Tromsø kan gjøre mer ut av sitt fantastiske potensial. I EUs Urbact City Logo-program trekkes involvering av befolkning frem som et viktig suksesskriterium for byers posisjoneringsarbeid. En sterk posisjon bygges nedenfra og opp. Et langsiktig arbeid med å involvere byens befolkning, næringsliv og akademia i hvordan Tromsø skal møte globale utfordringer og bli mer attraktiv for investeringer og talenter, vil garantert utløse kraft og energi. I tillegg vil resultatet av prosessen gi byen et mer solid ståsted for nasjonale og internasjonale initiativ.

Det vil igjen åpne for nye muligheter for alle som har internasjonale ambisjoner med utgangspunkt i ”perlen i Hålogaland”.

For det er jo der lista skal ligge for en internasjonal by som Tromsø.

 

 

Emneord: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47