Debatt

Arktisk kraft­sentrum

Kilde: Bladet Vesterålen 12.04.16: Norge er i omstilling og trenger flere ben å stå på. Det siste beviset på en ny økonomisk hverdag kom forleden. Sentralbanksjefen satte ned renta til et halvt prosentpoeng, tidenes laveste styringsrente her til lands. Nye tider krever nye strategier og ett stikkord for en bærekraftig utvikling er samarbeid på tvers av næring og kunnskapsmiljøer. Den nye konkurransekraften er grønn - og kunnskap er nøkkelordet i den nye nordområdesatsingen, som vi ser konturene av like sør for sentrum i Tromsø by.
Torsdag, 14 april, 2016 - 09:00

Framsenterets nybygg:

I slutten av denne måneden går spaden i jorda og om to år åpner Framsenteret sitt nye bygg. En investering på 500 millioner kroner som gir 200 nye arbeidsplasser. I 2018 vil til sammen 500 ansatte med nye laboratorier, nye møteplasser og alle muligheter for styrket samarbeid mellom institusjonene som samler inn kunnskap i nordområdene, ha et bofellesskap. En nordområdenes maurtue. Miljøet skal framskaffe kunnskap som kan omsettes til verdiskapende forvaltningsråd. Framsenteret med sine tjue institusjoner har på kort tid blitt et kraftsentrum i internasjonal målestokk. Hit strømmer nå beslutningstakere fra hele verden for å hente lærdom og inspirasjon.

Den blå åkeren

Nybygget skal stå støtt på et fundament av naturressurser, og den kraftigste muskelen finner vi i den blå åkeren. I takt med at snøkrabben krabber inn i Barentshavet vet vi at den landbaserte matproduksjonen globalt går ned i møte med en varmere klode. I fremtiden vil verdens matfat i større grad hvile på havets levende ressurser - og norsk eksport av arktisk sjømat vil bli en økende milliardindustri. For å høste bærekraftig til glede for kommende generasjoner trengs forskning og overvåking.

Verdiskapning i nord Verdiskapningen og vekst i Nord-Norge er avhengig av stadig påfyll av kunnskap for å lykkes, og utgangspunktet for å skape en kunnskapsklynge i nært samarbeid med næring kunne ikke vært bedre. Ryggraden er allerede sterk i form av miljøer som Havforskningsinstituttet, UIT Norges Arktiske Universitet, Nofima og Polarinstituttet. Sør i Nord-Norge finner vi Mo industripark som sysselsetter flere tusen og omsetter for mange milliarder årlig. I Bodø, Narvik, Alta og Kirkenes finner vi viktige miljø på kunnskap om naturressursene i nord. I Tromsø er alle forutsetninger på plass for å skape en arktisk marin klynge i tett samarbeid med næringslivet og andre kunnskapsmiljøer i landsdelen.

Nye næringer

I 2014 ble det nasjonale klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters» presentert. Klyngene består av nye næringer - og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. Programmet er statlig finansiert - og har styrket regionale næringsklynger over hele landet. Samarbeidet omfatter næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, men næringsaktørene skal sitte i førersetet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid har høyere vekst i omsetningen enn bedrifter som står utenfor. Etablering av marine klynger i nord er modent.

Nytt forskningsskip

Som en del av Polarinstituttets, Havforskningsinstituttets og Universitetets DNA inngår forskningsskipet Kronprins Haakon, en havets juvel som i disse dager sveises sammen på verftet i Sør-Italia. En statlig investering som monner - og i 2018 seiler hun ut fra Tromsø som verdens mest avanserte forskningsfartøy for polarforskning. Skipet gir helt nye muligheter for kunnskapshøsting og forvaltning i Arktis. En spydspiss i et samarbeid som utgjør selve navet mellom tre kunnskapsinstitusjoner med solid forankring i nordområdene. Skipet blir den marine kunnskapsklyngens havgående spydspiss.

Nordområde-museum På tomta mellom Hålogaland Teater og Framsenteret er det godt med plass til 27 000 kvadratmeter med Nordområdemuseum. Finansieringen på 1,5 milliarder kroner er allerede vedtatt med kravet om at bygget skal ligge i sentrum. Bygget har et voldsomt potensial innen attraktiv publikumsformidling - og kan fungere som en magnet på et bredt lag av befolkningen og turister. Ikke minst de unge. Nordområdemuseet kan inngå i en rekke av signalbygg i strandkanten like sør for sentrumspulsen - med kunnskap, formidling, forskning og utvikling som felles bærebjelke. Tett på sentrum kan vi skape en arena for tverrfaglig forskning og utvikling, med påvirkning fra formidling, kultur og næring. En unik kunnskapsklynge vokser nå fram i Tromsø by.

Vi vet vi må omstille oss, vi vet vi har ben til å bære utfordringen og vi vet vi er svømmedyktige. Nå handler det bare om å gå i riktig retning, sammen.

Emneord: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47