Debatt

Arktisk kraft­sentrum

Kilde: Bladet Vesterålen 12.04.16: Norge er i omstilling og trenger flere ben å stå på. Det siste beviset på en ny økonomisk hverdag kom forleden. Sentralbanksjefen satte ned renta til et halvt prosentpoeng, tidenes laveste styringsrente her til lands. Nye tider krever nye strategier og ett stikkord for en bærekraftig utvikling er samarbeid på tvers av næring og kunnskapsmiljøer. Den nye konkurransekraften er grønn - og kunnskap er nøkkelordet i den nye nordområdesatsingen, som vi ser konturene av like sør for sentrum i Tromsø by.
Torsdag, 14 april, 2016 - 09:00

Framsenterets nybygg:

I slutten av denne måneden går spaden i jorda og om to år åpner Framsenteret sitt nye bygg. En investering på 500 millioner kroner som gir 200 nye arbeidsplasser. I 2018 vil til sammen 500 ansatte med nye laboratorier, nye møteplasser og alle muligheter for styrket samarbeid mellom institusjonene som samler inn kunnskap i nordområdene, ha et bofellesskap. En nordområdenes maurtue. Miljøet skal framskaffe kunnskap som kan omsettes til verdiskapende forvaltningsråd. Framsenteret med sine tjue institusjoner har på kort tid blitt et kraftsentrum i internasjonal målestokk. Hit strømmer nå beslutningstakere fra hele verden for å hente lærdom og inspirasjon.

Den blå åkeren

Nybygget skal stå støtt på et fundament av naturressurser, og den kraftigste muskelen finner vi i den blå åkeren. I takt med at snøkrabben krabber inn i Barentshavet vet vi at den landbaserte matproduksjonen globalt går ned i møte med en varmere klode. I fremtiden vil verdens matfat i større grad hvile på havets levende ressurser - og norsk eksport av arktisk sjømat vil bli en økende milliardindustri. For å høste bærekraftig til glede for kommende generasjoner trengs forskning og overvåking.

Verdiskapning i nord Verdiskapningen og vekst i Nord-Norge er avhengig av stadig påfyll av kunnskap for å lykkes, og utgangspunktet for å skape en kunnskapsklynge i nært samarbeid med næring kunne ikke vært bedre. Ryggraden er allerede sterk i form av miljøer som Havforskningsinstituttet, UIT Norges Arktiske Universitet, Nofima og Polarinstituttet. Sør i Nord-Norge finner vi Mo industripark som sysselsetter flere tusen og omsetter for mange milliarder årlig. I Bodø, Narvik, Alta og Kirkenes finner vi viktige miljø på kunnskap om naturressursene i nord. I Tromsø er alle forutsetninger på plass for å skape en arktisk marin klynge i tett samarbeid med næringslivet og andre kunnskapsmiljøer i landsdelen.

Nye næringer

I 2014 ble det nasjonale klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters» presentert. Klyngene består av nye næringer - og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. Programmet er statlig finansiert - og har styrket regionale næringsklynger over hele landet. Samarbeidet omfatter næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, men næringsaktørene skal sitte i førersetet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid har høyere vekst i omsetningen enn bedrifter som står utenfor. Etablering av marine klynger i nord er modent.

Nytt forskningsskip

Som en del av Polarinstituttets, Havforskningsinstituttets og Universitetets DNA inngår forskningsskipet Kronprins Haakon, en havets juvel som i disse dager sveises sammen på verftet i Sør-Italia. En statlig investering som monner - og i 2018 seiler hun ut fra Tromsø som verdens mest avanserte forskningsfartøy for polarforskning. Skipet gir helt nye muligheter for kunnskapshøsting og forvaltning i Arktis. En spydspiss i et samarbeid som utgjør selve navet mellom tre kunnskapsinstitusjoner med solid forankring i nordområdene. Skipet blir den marine kunnskapsklyngens havgående spydspiss.

Nordområde-museum På tomta mellom Hålogaland Teater og Framsenteret er det godt med plass til 27 000 kvadratmeter med Nordområdemuseum. Finansieringen på 1,5 milliarder kroner er allerede vedtatt med kravet om at bygget skal ligge i sentrum. Bygget har et voldsomt potensial innen attraktiv publikumsformidling - og kan fungere som en magnet på et bredt lag av befolkningen og turister. Ikke minst de unge. Nordområdemuseet kan inngå i en rekke av signalbygg i strandkanten like sør for sentrumspulsen - med kunnskap, formidling, forskning og utvikling som felles bærebjelke. Tett på sentrum kan vi skape en arena for tverrfaglig forskning og utvikling, med påvirkning fra formidling, kultur og næring. En unik kunnskapsklynge vokser nå fram i Tromsø by.

Vi vet vi må omstille oss, vi vet vi har ben til å bære utfordringen og vi vet vi er svømmedyktige. Nå handler det bare om å gå i riktig retning, sammen.

Emneord: 
Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11