Debatt

Arktisk kraft­sentrum

Kilde: Bladet Vesterålen 12.04.16: Norge er i omstilling og trenger flere ben å stå på. Det siste beviset på en ny økonomisk hverdag kom forleden. Sentralbanksjefen satte ned renta til et halvt prosentpoeng, tidenes laveste styringsrente her til lands. Nye tider krever nye strategier og ett stikkord for en bærekraftig utvikling er samarbeid på tvers av næring og kunnskapsmiljøer. Den nye konkurransekraften er grønn - og kunnskap er nøkkelordet i den nye nordområdesatsingen, som vi ser konturene av like sør for sentrum i Tromsø by.
Torsdag, 14 april, 2016 - 09:00

Framsenterets nybygg:

I slutten av denne måneden går spaden i jorda og om to år åpner Framsenteret sitt nye bygg. En investering på 500 millioner kroner som gir 200 nye arbeidsplasser. I 2018 vil til sammen 500 ansatte med nye laboratorier, nye møteplasser og alle muligheter for styrket samarbeid mellom institusjonene som samler inn kunnskap i nordområdene, ha et bofellesskap. En nordområdenes maurtue. Miljøet skal framskaffe kunnskap som kan omsettes til verdiskapende forvaltningsråd. Framsenteret med sine tjue institusjoner har på kort tid blitt et kraftsentrum i internasjonal målestokk. Hit strømmer nå beslutningstakere fra hele verden for å hente lærdom og inspirasjon.

Den blå åkeren

Nybygget skal stå støtt på et fundament av naturressurser, og den kraftigste muskelen finner vi i den blå åkeren. I takt med at snøkrabben krabber inn i Barentshavet vet vi at den landbaserte matproduksjonen globalt går ned i møte med en varmere klode. I fremtiden vil verdens matfat i større grad hvile på havets levende ressurser - og norsk eksport av arktisk sjømat vil bli en økende milliardindustri. For å høste bærekraftig til glede for kommende generasjoner trengs forskning og overvåking.

Verdiskapning i nord Verdiskapningen og vekst i Nord-Norge er avhengig av stadig påfyll av kunnskap for å lykkes, og utgangspunktet for å skape en kunnskapsklynge i nært samarbeid med næring kunne ikke vært bedre. Ryggraden er allerede sterk i form av miljøer som Havforskningsinstituttet, UIT Norges Arktiske Universitet, Nofima og Polarinstituttet. Sør i Nord-Norge finner vi Mo industripark som sysselsetter flere tusen og omsetter for mange milliarder årlig. I Bodø, Narvik, Alta og Kirkenes finner vi viktige miljø på kunnskap om naturressursene i nord. I Tromsø er alle forutsetninger på plass for å skape en arktisk marin klynge i tett samarbeid med næringslivet og andre kunnskapsmiljøer i landsdelen.

Nye næringer

I 2014 ble det nasjonale klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters» presentert. Klyngene består av nye næringer - og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. Programmet er statlig finansiert - og har styrket regionale næringsklynger over hele landet. Samarbeidet omfatter næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, men næringsaktørene skal sitte i førersetet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid har høyere vekst i omsetningen enn bedrifter som står utenfor. Etablering av marine klynger i nord er modent.

Nytt forskningsskip

Som en del av Polarinstituttets, Havforskningsinstituttets og Universitetets DNA inngår forskningsskipet Kronprins Haakon, en havets juvel som i disse dager sveises sammen på verftet i Sør-Italia. En statlig investering som monner - og i 2018 seiler hun ut fra Tromsø som verdens mest avanserte forskningsfartøy for polarforskning. Skipet gir helt nye muligheter for kunnskapshøsting og forvaltning i Arktis. En spydspiss i et samarbeid som utgjør selve navet mellom tre kunnskapsinstitusjoner med solid forankring i nordområdene. Skipet blir den marine kunnskapsklyngens havgående spydspiss.

Nordområde-museum På tomta mellom Hålogaland Teater og Framsenteret er det godt med plass til 27 000 kvadratmeter med Nordområdemuseum. Finansieringen på 1,5 milliarder kroner er allerede vedtatt med kravet om at bygget skal ligge i sentrum. Bygget har et voldsomt potensial innen attraktiv publikumsformidling - og kan fungere som en magnet på et bredt lag av befolkningen og turister. Ikke minst de unge. Nordområdemuseet kan inngå i en rekke av signalbygg i strandkanten like sør for sentrumspulsen - med kunnskap, formidling, forskning og utvikling som felles bærebjelke. Tett på sentrum kan vi skape en arena for tverrfaglig forskning og utvikling, med påvirkning fra formidling, kultur og næring. En unik kunnskapsklynge vokser nå fram i Tromsø by.

Vi vet vi må omstille oss, vi vet vi har ben til å bære utfordringen og vi vet vi er svømmedyktige. Nå handler det bare om å gå i riktig retning, sammen.

Emneord: 
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19