Debatt

Bra at Breivika-adkomst er prioritert

Transportetatene har lagt frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Det er synd at E8-finansieringen gjennom Ramfjorden er forskjøvet, men i henhold til signalene fra næringslivet skal vi også være glade for at adkomsten til Tromsø havn i Breivika fra E8 er bundet i første periode.
Onsdag, 2 mars, 2016 - 14:55

Lokale, regionale og nasjonale politikere må frem mot Stortingsbehandlingen våren 2017 fastholde Breivika som det viktigste infrastrukturtiltaket i Tromsøregionen. En løsning av køproblematikken i dette området er nødvendig dersom regionen skal ta ut sitt vekstpotensial innenfor privat næringsutvikling, økt byvekst, og et mer miljøvennlig transportsystem.

Regionens mest trafikkerte vegstrekning

Tall fra Statens vegvesen viser at det i gjennomsnitt passerer cirka 24.000 kjøretøy i døgnet i Breivika. Dersom vi ser på arbeidsdagene (mandag til fredag) er det over 28.600 kjøretøy i døgnet som passerer gjennom Breivika. Ser vi på antallet lastebiler, vogntog, busser og andre kjøretøy over 5,6 meter, så passerer nesten 2.400 kjøretøy gjennom Breivika mandag til fredag. Følger vi vegnettet nordover ser vi at antallet kjøretøy over 5,6 meter stiger til hele 2.900 ved Statens vegvesens tellestasjon på Gimle. Dette viser at det i tillegg til mye gjennomgangsaktivitet også er stor internaktivitet i Breivika-området.

Strekningen fra Breivika og nordover langs Tromsøyas nordøstside er regionens mest trafikkerte veistrekning. Det er store boligområder langs denne vegstrekningen, og allerede stor næringsaktivitet. I tiden fremover er det også planlagt nye næringsområder – som hver på sin måte vil generere trafikk. Dette gjelder bant annet den planlagte etableringen av ny postterminal, Nord-Norges største fiskerihavn, samt ny bussparkering for Nobina, som igjen frigjør nye arealer for UNN.

Den planlagte utviklingen vil føre til ytterligere trafikk på strekningen, og det er følgelig viktig å få på plass en god løsning innen rimelig tid.

Tre veieiere

Utfordringen er imidlertid at den gjeldende veistrekningen har tre eiere: Staten, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Det er behov for en helhetlig utbedring, men rekkefølgekravene i gjeldende reguleringsplan tilsier at rundkjøringen fra E8 med adkomst til Breivika Havn, må løses først. Dette legges det opp til i det nye forslaget til NTP. Dersom den nye adkomsten realiseres som bebudet, så vil det åpne for at kommunen og fylkeskommunen kan løse sine strekninger videre nordover.

Det er behov for bredere vei, og for å lette trafikkflyten gjennom rundkjøringen nedenfor UiT/UNN. Sistnevnte kan gjøres ved å bygge en kulvert under rundkjøringen, slik at sørgående trafikk langs Stakkevollvegen kjører under og ikke gjennom rundkjøringen.

Veikapasitet i stil til forventningene

Der det i enkelte områder er slik at økt veikapasitet fører til mer trafikk, så er dette et område der kapasiteten alt er sprengt. Allerede i dag melder næringslivet om at køståing på opptil 2 timer per dag ikke er unormalt.

Spørsmålet er om beboere og næringsaktører også i fremtiden skal tilbringe timer i kø med det effektivitetstapet og de miljøkostnadene dette medfører, eller om vi får på plass en veikapasitet som står i stil til de forventninger man har til området?

 

Dette innlegget har også vært publisert hos iTromsø og Nordlys.

Emneord: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47