Debatt

Bra at Breivika-adkomst er prioritert

Transportetatene har lagt frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Det er synd at E8-finansieringen gjennom Ramfjorden er forskjøvet, men i henhold til signalene fra næringslivet skal vi også være glade for at adkomsten til Tromsø havn i Breivika fra E8 er bundet i første periode.
Onsdag, 2 mars, 2016 - 14:55

Lokale, regionale og nasjonale politikere må frem mot Stortingsbehandlingen våren 2017 fastholde Breivika som det viktigste infrastrukturtiltaket i Tromsøregionen. En løsning av køproblematikken i dette området er nødvendig dersom regionen skal ta ut sitt vekstpotensial innenfor privat næringsutvikling, økt byvekst, og et mer miljøvennlig transportsystem.

Regionens mest trafikkerte vegstrekning

Tall fra Statens vegvesen viser at det i gjennomsnitt passerer cirka 24.000 kjøretøy i døgnet i Breivika. Dersom vi ser på arbeidsdagene (mandag til fredag) er det over 28.600 kjøretøy i døgnet som passerer gjennom Breivika. Ser vi på antallet lastebiler, vogntog, busser og andre kjøretøy over 5,6 meter, så passerer nesten 2.400 kjøretøy gjennom Breivika mandag til fredag. Følger vi vegnettet nordover ser vi at antallet kjøretøy over 5,6 meter stiger til hele 2.900 ved Statens vegvesens tellestasjon på Gimle. Dette viser at det i tillegg til mye gjennomgangsaktivitet også er stor internaktivitet i Breivika-området.

Strekningen fra Breivika og nordover langs Tromsøyas nordøstside er regionens mest trafikkerte veistrekning. Det er store boligområder langs denne vegstrekningen, og allerede stor næringsaktivitet. I tiden fremover er det også planlagt nye næringsområder – som hver på sin måte vil generere trafikk. Dette gjelder bant annet den planlagte etableringen av ny postterminal, Nord-Norges største fiskerihavn, samt ny bussparkering for Nobina, som igjen frigjør nye arealer for UNN.

Den planlagte utviklingen vil føre til ytterligere trafikk på strekningen, og det er følgelig viktig å få på plass en god løsning innen rimelig tid.

Tre veieiere

Utfordringen er imidlertid at den gjeldende veistrekningen har tre eiere: Staten, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Det er behov for en helhetlig utbedring, men rekkefølgekravene i gjeldende reguleringsplan tilsier at rundkjøringen fra E8 med adkomst til Breivika Havn, må løses først. Dette legges det opp til i det nye forslaget til NTP. Dersom den nye adkomsten realiseres som bebudet, så vil det åpne for at kommunen og fylkeskommunen kan løse sine strekninger videre nordover.

Det er behov for bredere vei, og for å lette trafikkflyten gjennom rundkjøringen nedenfor UiT/UNN. Sistnevnte kan gjøres ved å bygge en kulvert under rundkjøringen, slik at sørgående trafikk langs Stakkevollvegen kjører under og ikke gjennom rundkjøringen.

Veikapasitet i stil til forventningene

Der det i enkelte områder er slik at økt veikapasitet fører til mer trafikk, så er dette et område der kapasiteten alt er sprengt. Allerede i dag melder næringslivet om at køståing på opptil 2 timer per dag ikke er unormalt.

Spørsmålet er om beboere og næringsaktører også i fremtiden skal tilbringe timer i kø med det effektivitetstapet og de miljøkostnadene dette medfører, eller om vi får på plass en veikapasitet som står i stil til de forventninger man har til området?

 

Dette innlegget har også vært publisert hos iTromsø og Nordlys.

Emneord: 
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Nyhet
Norges Lastebileierforbund (NLF) gjør det lettere å kjøpe "Fair Transport". I denne forbindelse inviteres det til seminar i Tromsø den 22. august 2017.
Onsdag, 16 august, 2017 - 14:30
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nytt om navn
VICAN kurs og konferanse styrker staben med Marianne Saus som ny prosjektleder.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:28
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19
Nyhet
Tromsø markerer seg nå som en attraktiv cruisedestinasjon. Cruisenæringen er den delen av reiselivet som har størst vekst. I Tromsø tar vi imot cruisegjester både sommer og vinter.
Fredag, 3 februar, 2017 - 15:07
Nytt om navn
Etter 22 år i stiftelsen tar Stein M. Markussen over roret. Kåre Geir Lio går av, men fortsetter som programleder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:26
Medlemsnyhet
Etter 31 år i Norge forsvinner merkevaren Proffice fra den norske bemannings- og rekrutteringsarenaen, men gjenoppstår samtidig som Randstad (utleie) og Dfind (Rekruttering og omstilling). Det synes vi i Nord-Norge er en god nyhet!
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:56
Nyhet
24. og 25. januar finner du et innholdsrikt program, skreddersydd for næringsaktører som opererer i nord.
Mandag, 16 januar, 2017 - 10:54