Debatt: Byutvikling

Hva er gjeldende bolig- og byutviklingspolitikk?

Internasjonalt, nasjonalt, og lokalt har det de seneste årene vært et sterkt fokus på revitali-sering av byenes sentrum.
Mandag, 9 november, 2015 - 08:00

Internasjonalt, nasjonalt, og lokalt har det de seneste årene vært et sterkt fokus på revitali-sering av byenes sentrum. Både miljømessig, for å skape trivelige og livlige bysentra, og pga. det økte boligpresset i de større byene, har det vært ført en aktiv politikk nettopp for økt boligbygging sentrumsnært.

I Tromsø trenger vi minimum 800 nye boenheter pr. år, for å holde tritt med befolkningsveksten. Det er da, mildt sagt, betenkelig at flere byggesaker i sentrum stoppes med begrunnelse om krav til reguleringsplaner for hele kvartal, og krav til lekeplasser som en ikke ser er hjemlet i Sentrums-planen. Det legges også begrensninger på antallet boliger og utnyttelsesgrad, som gjør at planer ikke lar seg realisere av økonomiske grunner.

Hva er gjeldende bolig- og byutviklingspolitikk?

Dette er et spørsmål mange funderer på, og bekymrer seg for. Det summer i korridorene…. Fra administrasjonen i kommunen kommer det signaler om at det er store endringer for hva bygge-bransjen kan forvente fra den nye politiske ledelsen. Den siste tids vedtak i reguleringssaker gir grunnlag for å stille spørsmål med forutsigbarheten og respekten for årelange reguleringsproses-ser. Næringslivet selv lurer på om det i denne kommunestyreperioden, i det hele tatt, skal være le-gitimt å tjene penger.

Hvilke spilleregler gjelder?

For aktørene i byggebransjen er det svært viktig å få vite hvilke spilleregler som nå gjelder, og hva målene for Byrådet egentlig er når det gjelder byutvikling. Gjennom vårt Gårdeierforum, vår Sentrumforening, vårt Fagråd for bolig, og gjennom prosesser som har involvert kommunen, har det de seneste årene vært stort engasjement rundt utvikling av bykjernen. Sentrums-oppgradering, lysdesignprosjekter, eiendomsutvikling, og generell forskjønnelse – for å nevne noe – er en del av dette bildet. Grunnet enkeltvedtak i Byrådet, og signaler fra administrasjonen i kommunen, er bran-sjen nå bekymret for det arbeidet som er lagt ned i byggesaker og planprosesser. Frykten fra næ-ringslivet for øvrig, er at alt nå skal stoppe opp. Skal en ikke kunne drive utvikling av sentrum lengre? Kanskje er tiden kommet for en større revidering av Sentrumsplanen?

Store ambisjoner

Det nye Byrådet hadde før valget store ambisjoner mht. boligbygging – noe som ble ansett for å være en av de viktigste oppgavene framover. Det ble sågar, under behandlingen av kommunepla-nens arealdel, lagt vekt på å bygge tett, høyt og variert. Denne ambisjonen kommer i liten grad frem i den politiske praksisen som nå åpenbares. Vi ber derfor Byrådet om å klargjøre sine ambi-sjoner og politikk på området, slik at de aktører som er på banen mht. by- og boligutvikling, kan få en viss grad av forutsigbarhet.

Drivere for prisutviklingen

Et annet mantra i det nye regimets politikk, har vært å bidra til reduserte bolig- og utleiepriser. Det er flere forhold som påvirker disse prisene. Noen forhold er av ren markedsøkonomisk art, mens andre drivere er offentlige krav og skatter. For få boliger i et marked, enten for salg eller leie, er en klar prisdriver. Det er derfor betenkelig at en opplever en tommel ned for vel 1/3 av de boligene som skulle vært påbegynt i 2016. Et annet forhold som driver prisene oppover, er den økte eien-domsskatten som Byrådet har vedtatt. Også dette bidrar negativt mht. å redusere boligkostnadene til vanlige folk. Det er derfor et lønnlig håp om at Byrådet bidrar i arbeidet med å få redusert alle de byggtekniske kravene som både er unødvendig, og som bidrar til at boligprisene blir skyhøy. Dette er en nasjonal jobb, der bransjen selv gjerne bidrar.

I mellomtiden venter vi på svar angående Byrådets ambisjoner og politikk mht. by- og boligutvikling.

Emneord: 
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19