Debatt

"Det internasjonale Tromsø" - Hva kan og bør det være?

Tromsø må føre en «innenbyspolitikk» og «utenbyspolitikk» som bidrar til at byen forblir en attraktiv by i internasjonal målestokk.
Fredag, 20 november, 2015 - 08:55

Torsdag 19. november deltok Næringsforenigen på Internasjonalt Seminar i regi av FN-Sambandet og Tromsø kommune. Her var vi sammen med flere andre samfunnsaktører invitert til å dele våre tanker om hva «det internasjonale Tromsø» kan og bør være. Du kan lese vårt innlegg her.

Tromsø er en internasjonal by

«Tromsø er og har vært en internasjonal by helt siden de første menneskene kom til Tromsøområdet for cirka 11.000 år siden. Festningsverket på Skansen ble påbegynt rundt 1000-årsskiftet, angivelig for å beskytte mot russiske angrep. Dette viser at vi alt på et tidlig tidspunkt ble påvirket utenfra.

Også etter at byen fikk bystatus i 1794 har det internasjonale preget Tromsø. Begrep som Nordens Paris og Porten til Ishavet, er et resultat av den kontakten vi har hatt med omverdenen.

Arktisk hovedstad

Det at Tromsø også i dag markedsfører seg som «Arktisk hovedstad» viser at vi har ambisjoner om å være en aktør utenfor landets grenser. Dette er en posisjon vi er i stand til å ta. Tromsø er en møteplass i arktisk, vi har hovedkontoret til Arktisk Råd, vi har verdensledende forskningsmiljøer knyttet til UiT og Framsenteret, og ikke minst en rekke konkurransedyktige selskaper som opererer i det internasjonale markedet.

Det «internasjonale» har flere dimensjoner

Ordet internasjonal betyr mellomstatlig. Eksempelvis bedriver ikke et land internasjonal politikk – det bedriver utenrikspolitikk. Det er summen av flere lands utenrikspolitikk som blir internasjonal politikk.

Tromsø er dermed ikke internasjonal i seg selv, men internasjonal som summen av de relasjonene vi inngår i. Dette kan være handel med utlandet (eksport og import), forskningssamarbeid og reiseliv, men også tilflytning fra utlandet som gir mellommenneskelige møter hver dag med byens innbyggere.

Nettopp det «mellommenneskelige møtet» er en annen måte å forstå begrepet «det internasjonale Tromsø» på.

Utenbyspolitikk

Ser vi på relasjonen til utlandet må vi føre en «utenbyspolitikk» som bidrar til å fremstille Tromsø som en attraktiv by i hard konkurranse med byer over hele verden. Det betyr at vi må formidle det unike vi har å by på, slik som nærheten mellom det urbane og naturen, eller den arktiske kompetansen vi besitter – en kompetanse som gjør at vi på 69 grader nord har verdensledende teknologibedrifter, matprodusenter, forskningsmiljøer med mer – som igjen gjør oss til et livskraftig bysamfunn og en drivkraft i landsdelen. I dette perspektivet er arbeidet med den nye Internasjonale Strategien for Tromsø kommune frem mot 2020 viktig.

I dag bor det personer fra 131 forskjellig nasjoner i Tromsø. Tromsø har de siste årene hatt en positiv befolkningsvekst som følge av tilflytting fra utlandet.

Det er også økt internasjonal tilflytning som er forklaringen på den forventede veksten vi står overfor mot 2040. Dette er bra fordi det gir mulighet til videre vekst for Tromsø – det er bra fordi vi får inn ny kompetanse og nye impulser som er viktig for å videreutvikle vår eksisterende arktiske kompetanse.

Dersom vi skal få til denne utviklingen på en samfunnsmessig bærekraftig måte, så må det være en rød tråd mellom «Utenbyspolitikken», og måten vi utvikler byen og møter både dagens og fremtidens innbyggere på – det vil si «innenbyspolitikken».

Attraktivitet

Nøkkelordet er «attraktivitet». Det er summen av tilbud og muligheter, fratrukket aberet med å bo langt fra kontinentet, som avgjør hvor attraktivt det å flytte til, og ikke minst bli værende i Tromsø. Noe av det viktigste vi kan gjøre for «det internasjonale Tromsø», er å utvikle byen slik at det er et attraktivt sted å bo og besøke.

Ser vi for eksempel på boligbygging er det i stor grad et norsk fenomen at vi skal eie vår egen bolig. I mange andre land er det kultur for at man leier fremfor å eie. I tillegg er det mange som kommer til Tromsø for en kortere periode, og som på grunn av dette ønsker å stå utenfor eiemarkedet. I en internasjonal by må det bygges flere leieboliger.

Internasjonalt det også en trend at færre tar sertifikat, og bilavhengigheten går ned. Dette, i tråd med et uttalt politisk ønske om et grønt skifte viser at kollektivtilbudet må derfor styrkes ytterligere.

Den Internasjonale skolene er et annet konkurransefortrinn vi har i dag. Mange bedrifter forteller at nettopp det at byen har en internasjonal skole har vært avgjørende for å tiltrekke seg viktige kompetansepersoner.

Videre er det er viktig med kulturarenaer og møteplasser. Både for å øke kjennskapen til de kulturene i dagens «internasjonale Tromsø», men også fordi det bidrar til å gjøre Tromsø til en bedre plass å bo og være. Det handler om identitet og om en følelse av fellesskap.

Målestokken er internasjonal

Oppsummert bør det internasjonale Tromsø være et sted hvor folk ønsker å bo, jobbe og reise til – da dette er grunnlaget for den nærings- og forskningsaktiviteten vi har som igjen plasserer Tromsø på verdenskartet. Både gjennom vår «innenbyspolitikk» og «utenbyspolitikk» må vi arbeide for at Tromsø skal forbli en attraktiv by i internasjonal målestokk.

Emneord: 
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19