Debatt

"Det internasjonale Tromsø" - Hva kan og bør det være?

Tromsø må føre en «innenbyspolitikk» og «utenbyspolitikk» som bidrar til at byen forblir en attraktiv by i internasjonal målestokk.
Fredag, 20 november, 2015 - 08:55

Torsdag 19. november deltok Næringsforenigen på Internasjonalt Seminar i regi av FN-Sambandet og Tromsø kommune. Her var vi sammen med flere andre samfunnsaktører invitert til å dele våre tanker om hva «det internasjonale Tromsø» kan og bør være. Du kan lese vårt innlegg her.

Tromsø er en internasjonal by

«Tromsø er og har vært en internasjonal by helt siden de første menneskene kom til Tromsøområdet for cirka 11.000 år siden. Festningsverket på Skansen ble påbegynt rundt 1000-årsskiftet, angivelig for å beskytte mot russiske angrep. Dette viser at vi alt på et tidlig tidspunkt ble påvirket utenfra.

Også etter at byen fikk bystatus i 1794 har det internasjonale preget Tromsø. Begrep som Nordens Paris og Porten til Ishavet, er et resultat av den kontakten vi har hatt med omverdenen.

Arktisk hovedstad

Det at Tromsø også i dag markedsfører seg som «Arktisk hovedstad» viser at vi har ambisjoner om å være en aktør utenfor landets grenser. Dette er en posisjon vi er i stand til å ta. Tromsø er en møteplass i arktisk, vi har hovedkontoret til Arktisk Råd, vi har verdensledende forskningsmiljøer knyttet til UiT og Framsenteret, og ikke minst en rekke konkurransedyktige selskaper som opererer i det internasjonale markedet.

Det «internasjonale» har flere dimensjoner

Ordet internasjonal betyr mellomstatlig. Eksempelvis bedriver ikke et land internasjonal politikk – det bedriver utenrikspolitikk. Det er summen av flere lands utenrikspolitikk som blir internasjonal politikk.

Tromsø er dermed ikke internasjonal i seg selv, men internasjonal som summen av de relasjonene vi inngår i. Dette kan være handel med utlandet (eksport og import), forskningssamarbeid og reiseliv, men også tilflytning fra utlandet som gir mellommenneskelige møter hver dag med byens innbyggere.

Nettopp det «mellommenneskelige møtet» er en annen måte å forstå begrepet «det internasjonale Tromsø» på.

Utenbyspolitikk

Ser vi på relasjonen til utlandet må vi føre en «utenbyspolitikk» som bidrar til å fremstille Tromsø som en attraktiv by i hard konkurranse med byer over hele verden. Det betyr at vi må formidle det unike vi har å by på, slik som nærheten mellom det urbane og naturen, eller den arktiske kompetansen vi besitter – en kompetanse som gjør at vi på 69 grader nord har verdensledende teknologibedrifter, matprodusenter, forskningsmiljøer med mer – som igjen gjør oss til et livskraftig bysamfunn og en drivkraft i landsdelen. I dette perspektivet er arbeidet med den nye Internasjonale Strategien for Tromsø kommune frem mot 2020 viktig.

I dag bor det personer fra 131 forskjellig nasjoner i Tromsø. Tromsø har de siste årene hatt en positiv befolkningsvekst som følge av tilflytting fra utlandet.

Det er også økt internasjonal tilflytning som er forklaringen på den forventede veksten vi står overfor mot 2040. Dette er bra fordi det gir mulighet til videre vekst for Tromsø – det er bra fordi vi får inn ny kompetanse og nye impulser som er viktig for å videreutvikle vår eksisterende arktiske kompetanse.

Dersom vi skal få til denne utviklingen på en samfunnsmessig bærekraftig måte, så må det være en rød tråd mellom «Utenbyspolitikken», og måten vi utvikler byen og møter både dagens og fremtidens innbyggere på – det vil si «innenbyspolitikken».

Attraktivitet

Nøkkelordet er «attraktivitet». Det er summen av tilbud og muligheter, fratrukket aberet med å bo langt fra kontinentet, som avgjør hvor attraktivt det å flytte til, og ikke minst bli værende i Tromsø. Noe av det viktigste vi kan gjøre for «det internasjonale Tromsø», er å utvikle byen slik at det er et attraktivt sted å bo og besøke.

Ser vi for eksempel på boligbygging er det i stor grad et norsk fenomen at vi skal eie vår egen bolig. I mange andre land er det kultur for at man leier fremfor å eie. I tillegg er det mange som kommer til Tromsø for en kortere periode, og som på grunn av dette ønsker å stå utenfor eiemarkedet. I en internasjonal by må det bygges flere leieboliger.

Internasjonalt det også en trend at færre tar sertifikat, og bilavhengigheten går ned. Dette, i tråd med et uttalt politisk ønske om et grønt skifte viser at kollektivtilbudet må derfor styrkes ytterligere.

Den Internasjonale skolene er et annet konkurransefortrinn vi har i dag. Mange bedrifter forteller at nettopp det at byen har en internasjonal skole har vært avgjørende for å tiltrekke seg viktige kompetansepersoner.

Videre er det er viktig med kulturarenaer og møteplasser. Både for å øke kjennskapen til de kulturene i dagens «internasjonale Tromsø», men også fordi det bidrar til å gjøre Tromsø til en bedre plass å bo og være. Det handler om identitet og om en følelse av fellesskap.

Målestokken er internasjonal

Oppsummert bør det internasjonale Tromsø være et sted hvor folk ønsker å bo, jobbe og reise til – da dette er grunnlaget for den nærings- og forskningsaktiviteten vi har som igjen plasserer Tromsø på verdenskartet. Både gjennom vår «innenbyspolitikk» og «utenbyspolitikk» må vi arbeide for at Tromsø skal forbli en attraktiv by i internasjonal målestokk.

Emneord: 
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47