Debatt

Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Debatt
Dette skal ikke være nok en tirade mot Rema 1000 og deres bestevennfilosofi. Rema får gjøre sine valg, på samme vis som vi andre kan gjøre våre. Vi kan nemlig selv gjøre gode, og viktige valg ved å være lokal- eller regionalpatrioter. Det er det dette innlegget skal handle om. 
Fredag, 13 januar, 2017 - 12:17
Debatt
Fornuft og følelser er vanskelige kombinasjoner, spesielt når ubalansen i disse forholdene danderes inn i debatten rundt havbruksnæringen. Når heller ikke vidsyn og framtida tas med i debatten, gir det seg underlige utslag.
Fredag, 13 januar, 2017 - 10:41
Debatt
Tromsø Havn har vært, er og vil i fremtiden være avgjørende for byutviklingen. Jeg har vanskelig for å se hvem andre som kunne gjort jobben.
Torsdag, 7 juli, 2016 - 15:48
Debatt
Regionsjef Randi Pedersen i MEF debatterer vedlikeholdet av fylkesveiene.
Mandag, 9 mai, 2016 - 01:05
Debatt
Denne uken var Strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum, SPUTS, tema på byrådskonferansen. Intensjonen med arbeidet er bra og bygger opp om visjonen om å gjøre Tromsø sentrum til et triveligere sted, men vi har reagert på at det er en snikinnføring av høyhusbestemmelser
Torsdag, 21 april, 2016 - 10:11
Debatt
Spesielt i den tida vi nå er inne i opplever mange i Nord-Norge og landet forøvrig hva det vil si å ha et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene på 8 milliarder i Troms, nærmere 20 milliarder i Nord-Norge samlet, og mellom 50 og 80 milliarder i landet som helhet. Grusveier som går i opp løsning, telehiv i verdensklasse og asfalt som forvitrer eller uunngåelige hull som smeller i bilen når du prøver å komme deg fram.
Søndag, 17 april, 2016 - 23:20
Debatt
Kilde: Bladet Vesterålen 12.04.16: Norge er i omstilling og trenger flere ben å stå på. Det siste beviset på en ny økonomisk hverdag kom forleden. Sentralbanksjefen satte ned renta til et halvt prosentpoeng, tidenes laveste styringsrente her til lands. Nye tider krever nye strategier og ett stikkord for en bærekraftig utvikling er samarbeid på tvers av næring og kunnskapsmiljøer. Den nye konkurransekraften er grønn - og kunnskap er nøkkelordet i den nye nordområdesatsingen, som vi ser konturene av like sør for sentrum i Tromsø by.
Torsdag, 14 april, 2016 - 09:00
Debatt
Får man mye gratis, blir man bedagelig. Tromsø er Nord-Norges største by, og et kraftsentrum i nord. På grunn av sin størrelse tiltrekker byen seg landsdelens ressurser, i form av kapital og talenter, uten på måtte jobbe hardt for det. Tromsø vinner kretsmesterskapet hver gang. Men kretsmesterskapet er ikke riktig arena for Tromsø. Tromsø skal ta en posisjon på den internasjonale arenaen. Det krever en helt annen holdning og innsats.
Tirsdag, 5 april, 2016 - 13:20
Debatt
Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap: (1) ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn og (2) bygg E8 langs vestre trasé.
Fredag, 4 mars, 2016 - 15:37
Debatt
Transportetatene har lagt frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Det er synd at E8-finansieringen gjennom Ramfjorden er forskjøvet, men i henhold til signalene fra næringslivet skal vi også være glade for at adkomsten til Tromsø havn i Breivika fra E8 er bundet i første periode.
Onsdag, 2 mars, 2016 - 14:55
Debatt
I sitt svar på mitt innlegg fra 23. november hevder finansbyråd Jens Ingvald Olsen at jeg svinger storslegga og erklærer byrådet som næringslivsfiendtlig.
Tirsdag, 8 desember, 2015 - 08:52
Debatt
En kommune kan, hvis en vil, være en viktig bidragsyter til lokalregional næringsutvikling. Da må imidlertid kommunen ha en proaktiv innkjøpspraksis – der de har en aktiv dialog med næringslivet, før de legger ut sine anbud.
Mandag, 23 november, 2015 - 08:56