Workshop om de nye varslingsreglene

20mar
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 12:00 til 15:45

Er de nye varslingsreglene et nyttig verktøy eller en lovpålagt plage? Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å legge til rette for varsling i virksomheten, bl.a. ved å utarbeide skriftlige rutiner om dette. KPMG Law Advokatfirma AS vil sammen med Mind AS gjennomgå de nye lovbestemmelsene om varsling og hvordan man som leder bør jobbe med varslingskulturen i virksomheten.

Vi vil i fellesskap med deltakerne lage et utkast til en skriftlig varslingsrutine som man kan ferdigstille i samarbeid med sine medarbeidere. 

For mer informasjon og påmelding, klikk her.