Unngå feil og mangler når varer krysser landegrenser!

25mai
Onsdag, 25 mai, 2016 - 09:00 til 16:15

I samarbeid med ICC Norge og Nordea inviterer vi alle vareimportører og -eksportører til endagsseminar den 25. mai.

Jobber du med eksport eller import? Da må du kunne leveringsbetingelsene Incoterms®2010. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser. Hvordan sikre dine betalinger? Kjenn din risiko i verdikjeden. Vi går gjennom internasjonale betalingsbetingelser og Letter of Credtit – som skal sikre din leveranse!

Kurset innrapporteres også som obligatorisk etterutdanning for medlemmer av den norske Advokatforeningen.

På kurset tar vi for oss logistikkutfordringer når varer krysser grenser, og hvordan disse håndteres. I forlengelsen av dette tar vi også for oss de enkelte leveringsbetingelser – disse må du kunne!

Hvem vil ha nytte av dette kurset?

Selvsagt vil kurset være relevant for deg som bestiller transporter, det være seg som eksportør eller importør. Erfaringsmessig vil de som jobber med internasjonalt salg og kjøp av varer også ha stor nytte av et slikt kurs. Det er fordi viktige føringer både for leveringsservice og transport i praksis legges ved inngåelse av internasjonale salgs- eller kjøpskontrakter. Også ansatte i internasjonale transportselskaper vil ha glede av kurset for å komme tettere inn på kundenes behov og overlegninger.

Program

Du kan laste ned program for dagen og fullstendig invitasjon her.

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Lisbeth G Kaarem på telefon: 90039070 eller e-post: lisbeth@iccnorge.no

Pris og påmelding

Medlemmer av ICC Norge og medlemmer i Næringsforeningen: 3.900
Ikke-medlemmer: 4.900

Bindende påmelding innen 22.05.2016 sendes til post@iccnorge.no.