Sertifisering av dokumenter

En lang rekke importland krever at opplysningene i eksportdokumentene skal sertifiseres av et handelskammer (Chamber of Commerce) før de blir godkjente som fullverdige. Ved Troms Handelskammer gjøres dette ved at dokumentene stemples og signeres.

De vanligste dokumentene Handelskammeret sertifiserer:

 • Opprinnelsesbevis/ Certificate of Origin (L501)
 • Faktura/proformafaktura
 • Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
 • Helsesertifikater på fisk
 • Visumsøknader til Saudi Arabia

Om sertifiseringen

Dokumentene som skal sertifiseres sendes på e-post til post(a)nftr.no. Du kan også møte opp i våre lokaler personlig eller sende dokumentene med bud eller i posten.

Dokumenter som sendes til oss må på forhånd signeres av person med signaturrett for firma. Legg ved firmaattest (www.brreg.no) hvis du er ny kunde, så går saksbehandling raskere. Behandlingstiden er vanligvis under 20 minutter.

Pris

Medlemmer av Næringsforeningen i Tromsøregionen og andre næringsforeninger får medlemspris på sertifiseringen. Prisen gjelder per dokument (eks mva):

 • Medlemmer NOK: 685,- 
 • Ikke-medlemmer NOK: 940,-

Opprinnelsesbevis/ Certificate of Origin

Certificate of Origin brukes for å dokumentere varens opprinnelse ved tollbehandling i importlandet. Certificate of Origin er et generelt opprinnelsesbevis som brukes i de tilfeller hvor det kreves bevis på opprinnelse, men hvor de ikke foreligger noen andre angitte skjemaer for dette. Opprinnelsesbeviset gir ikke tollfordeler.

Enkelte land krever ytterligere sertifisering av importlandets ambassade / konsulat. Vi anbefaler våre kunder å høre med importøren om hvor mange opprinnelsesbevis som kreves sertifisert og hvem som må sertifisere bevisene, da hvert importland har sine egne bestemmelser.

 • Certificate of Origin kan attesteres både av Tollvesenet og av norske handelskamre ved eksport fra Norge.
 • Ved attestering skal det alltid fremlegges en tilhørende utførelsesdeklarasjon med ekspedisjons- og løpenummer.
 • Det skal være samsvar mellom vekt, kolli og vareslag på tolldeklarasjonen, Certificate of Origin og fakturaen.
 • Det kreves ikke at mottakerne på disse dokumentene er identiske.
 • Opprinnelsen til varen er det landet hvor den er fremstilt i sin helhet, eller det landet den sist ble vesentlig bearbeidet eller foredlet. Varen kan derfor ha annen opprinnelse enn norsk.

Sertifiseringsbestemmelser

Nærmere opplysninger om sertifiseringsbestemmelser i det enkelte land får du ved å abonnere på Innovasjon Norges «Eksporthåndboken, http://www.eksporthandboken.no/.