Riktig med en gang Tour 2016

25mai
Onsdag, 25 mai, 2016 - 00:15 til 18:00

«Riktig med en gang Tour 2016» er et landsdekkende konferansekonsept - for private og offentlige eiendomsselskaper, driftsselskaper, deres rådgivere og leverandører av bygningsautomatisering/tekniske installasjoner.

«Riktig med en gang Tour 2016» ønsker å bidra til åpen dialog og mer læring med og mellom partene i byggesaker. Ditt bidrag under konferansen vil danne grunnlaget for forbedring i bransjen.

Bærekraftige og miljøvennlige tekniske løsninger i Yrkesbygg

Dette vil vi i oppnå i nybygg og rehabiliteringsprosjekter gjennom riktig prosjektering, gjennomføring og drift.

Konferansen favner bredt - vektlegger likevel spesielt hvordan gjøre lønnsomme og bærekraftige valg med de tekniske bygningsinstallasjonene.

Programmet og gjennomføringsmodellen vil bli spesielt tilrettelagt for mest mulig læring, mye dialog, mer inspirasjon og aktivt bidrag fra deltagerne.

Påmelding

Tromsø – 25. mai - Clarion Hotel The Edge – link.

Deltageravgift 2.600,- Ekskl. mva. inklusive bevertning.

Praktisk informasjon

Konferansen starter kl 09.00 og varer til kl 16.00 med påfølgende sosial sammenkomst frem til kl. 18.00. Målet er at deltagerne etter konferansen drar hjem litt mer begeistret og med en klar plan «for neste mandag».

Program 0900 -1600 – 1800

 • Velkommen ved et lokalt Eiendomsselskap
 • Hva innebærer grønt skifte/ økt bærekraft - konkret for aktørene i byggenæring
  • v/ Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse/ Christian Hemmingsen, Enova
 • Bygg21s bidrag/planer til det grønne skifte
  • v/ Sverre Tiltnes, Bygg21
 • Gruppeoppgave A – Diskusjon og innspill til bærekraft, økonomisk og miljømessig forsvarlig og dermed grønt skifte
 • Betraktninger om hvordan oppnå Riktig med en gang
  • Innlegg fra samarbeidspartnerne
   • Myndighetenes bidrag til bærekraftig bygninger ved Enova
   • Neste STEG - felles språk ved Bygg21
   • Riktig med en gang trilogien ved Standard Online
   • Kunden i fokus, miljøavtaler og hvordan disse kan påvirke neste prosjekt ved Norsk Eiendom
   • Forenkling og kravspesifikasjon/tilbudsgrunnlag ved Grønn Byggallianse
   • Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner og systematisk ferdigstillelse ved Integra
   • Erfaringsoverføring fra drift til neste prosjekt – kontinuerlig forbedring ved NGBC
 • Gruppeoppgave B – hva jeg kan bidra med
 • Lunsj
 • Lokalt byggeprosjekt – erfaring med kontinuerlig forbedring
 • Metoder og midler for energieffektivisering i yrkesbygninger
  • Kartlegging i eksisterende bygninger
   • v/Erlend Simonsen, DnB Næringseiendom
  • Utvelgelse av tekniske tiltak ved bruk av NS EN15232 - Bygningers energiytelse - Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon
   • v/ Tom Christiansen, Siemens
 • Støtteordninger til gjennomføring av tiltak
  • v/Anders Solem, Enova
 • Gruppeoppgave C Deltagernes ønsker til Enova
 • Redskap for å oppnå det grønne skifte/bærekraftige tekniske løsninger
  • Erfaringer ved drift av komplekse og moderne Yrkesbygg
   • v/ Bjørn A. Mosskull, Norsk Enøk og energi
  •  BREEAM in USE – redskap for miljøeffektiv drift
   • v/ Kjersti Folvik, NGBC
  • Det enkle er ofte det beste. Komplekse løsninger må føre til rasjonell drift
  • NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
   • v/Tor I Hoel, ÅF Advansia
  • Overføring av driftserfaringer til neste prosjekt
   • v/Øyvind Kristiansen, Höegh Eiendom AS
 • Gruppeoppgave D – hvordan oppnå kontinuerlig forbedring
 • Oppsummering og Sosial sammenkomst med servering - Kl. 16.00 til kl. 18.00.
 • Det vil forekomme endringer i hvem som holder innlegg avhengig av sted