Peter F.Hjort-seminaret

16mar
Onsdag, 16 mars, 2016 - 10:00 til 20:30

Peter F. Hjort-seminaret er et initiativ for å styrke verdiskapingen i nord gjennom tettere samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet.

Peter F. Hjort-seminaret er en årlig møteplass der næringsrettede problemstillinger drøftes, og der grunnlaget for verdiskaping og innovasjon legges gjennom kunnskapsdeling, nettverksbygging og samarbeid.

Tema

Temaene på årets Peter F. Hjort-seminar spenner bredt. Det starter med en plenumsdel der søkelyset rettes mot næringsutvikling, innovasjon og samarbeidsmuligheter. Hovedtematikken for dagen er organisert i seks parallelle arbeidsøkter:

  • Energi for fremtiden
  • Helseteknologi
  • Morgendagens kommunehelsetjeneste
  • Oljevernberedskap
  • Oppgavesamarbeid mellom virksomheter, studenter og fagmiljø
  • Teknologi i havbruk.

Se nærmere detaljer om arbeidsøktene ved å følge lenkene under. Vi håper du finner en relevant tematikk der du kan bidra i erfaringsutvekslingen og diskusjonen.

Program og påmelding

Peter F. Hjort-seminaret 2016 arrangeres på UiT Campus Tromsø onsdag 16. mars.

Lenke til program og påmelding finner du her.