Peter F. Hjort-seminaret

21mar
Onsdag, 21 mars, 2018 - 08:30 til 21:00

For fjerde gang inviterer UiT Norges arktiske universitet til et dagsseminar der nordnorsk arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT møtes for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid. 

Peter F. Hjort-seminaret handler om å se muligheter for samarbeid og hvordan vi i felleskap kan bidra til verdiskaping og innovasjon i landsdelen. I anledning 50 års-jubileet til universitetet i 2018 starter årets seminar i plenum med et tilbakeblikk på universitetets rolle i Nord-Norge. Seminaret fortsetter med kunnskapsutveksling og dialog om sentrale utfordringer der næringslivet, offentlig sektor og universitetet bør jobbe tettere sammen i årene fremover.  

Også i år er seminaret delt inn i flere arbeidsområder, og du kan velge hvilken du vil delta på:

  • Sjømatnæringens omdømme
  • Skole, universitet og partnerskap
  • Et varmere Arktis: konsekvenser for næringsliv, forskning og utdanning
  • Nye teknologier: digitalisering og intelligent produksjon
  • Helse og velferd: varsel om en mulig krise – har vi løsningene?
  • Et nytt Nord-Norge: hvordan håndtere grunnleggende endringsprosesser?

Bidra gjerne i erfaringsutvekslingen og diskusjonene, og slik vær med på å være en drivkraft i nord på tvers av sektorer, bransjer og fagområder.

Peter F. Hjort-seminaret finner sted på UiT i Tromsø onsdag 21. mars.

Trykk her for mer informasjon, program og påmelding