Pengepolitisk rapport 1/16

Primærfaner

12apr
Tirsdag, 12 april, 2016 - 11:00 til 13:00

I mars kuttet Norges Bank styringsrenten til 0,5 prosent, og utelukket heller ikke negativ rente på et senere tidspunkt.

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sentralbanksjefen pekte på at den internasjonale veksten ser ut til å bli noe lavere enn ventet, og at rentene ute har falt. Utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn lagt til grunn, og arbeidsledigheten vil trolig stige noe, påpekte sentralbanken.

Hvilke effekter har dette for din bedrift?

Sammen med vår hovedsamarbeidspartner Nordea inviterer vi til lunsjseminar om status og utviklingstrekk i økonomien internasjonalt, nasjonalt og regionalt med utgangspunkt i Norges Banks Pengepolitiske rapport 1/16.

Norges Banks kvartalsrapport gir en oversikt over utviklingen i priser og faktorer som påvirker pris- og kostnasveksten. Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets forklarer konsekvenser og muligheter i scenariene som skisseres i Pengepolitisk Rapport.

Program

Seminaret starter med enkel servering klokken 11.00 påfulgt av foredrag. Arrangementet avsluttes klokken 13.00.

Pris

Seminaret er gratis for NFTR-medlemmer, offentlige ansatte og kunder av Nordea.

Ikke-medlemmer:  kr 350,-

Påmelding

Bindende påmelding via skjemaet under 11.04.2016 klokken 12.00.

Sted

Nordea Bank, Grønnegata 80.