Partnere

For å styrke organisasjonens mulighet til å ivareta og gjennomføre næringsrettede og medlemsrelevante oppgaver og funksjoner, har en valgt å inngå et utvidet samarbeid med enkelte prefererte medlemsbedrifter gjennom egne samarbeids- og hovedsamarbeidspartneravtaler.

Hovedmålet med denne partneravtalene er for NFTR å styrke arbeidet med å utvikle regionens næringsrettede fortrinn, samt styrke organisasjonens kapital, kompetanse og innsats innen de viktigste kjerneområdene til nytte for alle medlemsbedriftene. Partneravtalene skal bidra til gjensidig nytte og profilering for partner og NFTR, og skal også bidra til utvikle og styrke nettverket for medlemsbedriftene.

For 2016 har Næringsforeningen Nordea Bank og Basale Tromsø som hovedsamarbeidspartnere, og Ramsalt Lab og A/S Pellerin som samarbeidspartnere.

Hovedsamarbeidspartnere

   

Samarbeidspartnere