Oppbemanning gjennom innleie og midlertidige ansettelse – et minefelt

3okt
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 08:15 til 09:30

Mange virksomheter merker behov for å øke bemanningen midlertidig, enten gjennom midlertidig ansettelse eller innleie fra  vikarbyrå. I slike situasjoner er det viktig å kjenne til fordeler og ulemper ved de ulike tilknytningsformene.

Dette kan være et minefelt dersom man tråkker galt, og ikke kjenner til det ansvaret man påtar seg ved bruk av innleie og midlertidig arbeidskraft.

KPMGs fagpersoner i arbeidsrett vil på dette seminaret forsøke å besvare de viktigste spørsmålene knyttet til bruk av innleie og midlertidig ansettelse.

Agenda 

  • Når kan vi benytte oss av midlertidige ansettelser?
  • De særlige kravene til skriftlig arbeidsavtale ved midlertidig tilsetting. Når kan vi leie inn ansatte?
  • Hvilke forskjeller er det mellom innleie fra bemanningsbyrå og ordinære virksomheter?
  • Hva er fordeler og ulemper ved ulike former for innleie og midlertidig ansettelse?
  • Hva bør man vurdere i forkant av midlertidige ansettelse og innleie?
  • Hvilket ansvar påligger innleier? Vi behandler likebehandling, solidaransvar, opplysningsplikten og innsynsretten.     

Foredragsholdere

Elin P. Kvitberg, advoka, KPMG Law Advokatfirma AS

Christoffer Dalsbø Selfors, advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS

Målgruppe

Daglig leder/ CEO, Økonomisjef/ CFO, HR/ Personal

Praktisk informasjon

Lokale: Stakkevollveien 41, møterom 2. etg.

Påmeldingsfris: 29. september-

Seminaret er gratis. 

For påmelding, trykk her.