Om Markant

Hva kan du lese om i Markant?

I Markant vil du finne ulike typer næringsrelatert stoff fra Tromsø, regionen og landsdelen, med hovedfokus på Tromsøregionen. Sidene vil blant annet inneholde nyhetsstoff, debattinnlegg, fagartikler, medlemsnyheter, informasjon fra våre fagråd og forum, høringsuttalelser og Nytt om navn fra våre medlemmer. Sidene har også en aktivitetskalender, der du får en oversikt over de arrangementene vi er involvert i.

Markant skal ha en positiv og konstruktiv profil. Vi ønsker å ha fokus på de mange positive tingene som skjer i næringslivet i regionen, men også ta tak i tyngre saker og debatter når dette er nødvendig. Markant skal bidra til å fremme næringslivets interesser, og bidra til best mulig rammevilkår for å drive regional næringsvirksomhet.

Hvem skriver sakene i Markant?

De artiklene som publiseres i Markant vil være skrevet av de ansatte i Næringsforeningen, våre partnere og våre medlemmer. Vi vil også hente spennende og relevante artikler og debattinnlegg fra andre aviser, magasiner og TV.

Når vi publiserer fra disse kildene, vil det klart fremkomme hvem som er kilden. Formålet med Markant, er å fremme næringslivets interesser, samt å holde aktører i næringslivet oppdatert, informert om og interessert i dagsaktuelle saker og debatter.

Vi ser veldig gjerne at våre lesere bidrar både med artikler og debattinnlegg. Dette er viktig også når vi skal fremme næringslivets interesser overfor ulike instanser. For å gjøre det enklest mulig for deg å bidra, har vi laget egne skjema hvor du kan laste opp informasjon om:

Hvordan få tilgang til Markant?

Markant er en et gratis nettbasert magasin. Hvis du ikke selv går inn daglig og leser det vi publiserer, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev, hvor du jevnlig får tilsendt en oversikt over saker som er publisert.