NHOs Anskaffelseskonferanse 2018 - Markedstilgang skaper nye jobber

29mai
Tirsdag, 29 mai, 2018 - 09:15 til 15:30

Arrangør: NHO

Tid: 29. mai. kl. 09:15 - 15:30

Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen

Servering: Lunsj

Pris: Medlem kr 1000,-, ikke medlem kr 1900,-

Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 mrd kroner i året. En stor andel av norske bedrifter utfører oppdrag i det offentlige markedet og utviklingen i dette markedet er derfor av betydning for private bedrifter. Skal det skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få konkurrere på dette store markedet.

Du møter:

 • Kristin Skogen Lund, NHO
 • Torbjørn Røe Isaksen, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Gjertrud Synnøve Helland, Veidekke
 • Mari Haave Sveen, Statsbygg
 • Karl Inge Rekdal, Sykkylven Stål, Leder SMB Forum
 • Tidligere prresident og dommer i EFTA-domstolen Carl Baudenbacher
 • Anna Maria Aursund, Oslo Vann og avløp
 • Helene Johansen, Caverion
 • Birgitta Laurent, Svenskt Næringsliv
 • Thomas Nordby, Schjødt
 • Christian Eide Lodgaard, Flokk
 • Beatrice Pignatel, Innovasjon Norge
 • Marit Holter-Sørensen, Difi
 • Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune

Tema:

 • Miljø og pris som kriterier
 • Innovasjonspartnerskap
 • Nyvinninger i regelverket-en juridisk sjekkliste
 • Seriøsitet
 • Proporsjonalitet
 • Erstatning i offentlige anskaffelser

Se hele programmet her

Meld deg på her