Mulighetskonferanse

19apr
Torsdag, 19 april, 2018 - 08:00 til 11:00


Illustrasjon: Marianne Saus

Næringsforeninga i Tromsøregionen ønsker å løfte behovet for flere private arbeidsplasser i Tromsø gjennom initiativet «2000 nye private arbeidsplasser i Tromsø innen 2022». Initiativet lanseres medio april 2018 og består av flere tiltak som skal bidra til at det skapes flere private arbeidsplasser i Tromsøregionen. 

Som en del av initiativet har Næringsforeningen i Tromsøregionen besluttet å arrangere «Mulighetskonferansen 2018». Her inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter og begrensninger for vekst for sin bedrift. Til konferansen inviterer vi også tilretteleggere som Tromsø kommune, Innovasjon Norge, Troms Fylkeskommune, Statens vegvesen, Tromsø Havn, NAV, Karlsøy kommune m.v. for å lytte til de innspillene som kommer fra næringslivet.

Målet for konferansen er å kartlegge muligheter og begrensninger for vekst for næringslivet i regionen og koble næringsliv og tilretteleggere slik at de viktige premissgiverne får første hånds kunnskap fra næringslivet.

TORSDAG 19. APRIL
KL 8.30 - 11.00
(Registrering og frokost fra kl 8.00)
SCANDIC ISHAVSHOTEL