Moms, toll og andre restriksjoner i internasjonal handel - utvalgte emner

14jun
Torsdag, 14 juni, 2018 - 09:00 til 12:00

Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.

Agenda

Innførsel av varer og tjenester: Erfaringer med MVA-meldingen
— Tollverdi og transaksjoner – trenger du egen avtale med Tolletaten?
— Den vanskelig fradragsretten – hva kan du fradragsføre?

Utførsel av varer og tjenester
— Momshåndtering av fritak og krav til dokumentasjon for levering til utlandet
— Opprinnelsesregler og eksport fra Norge – trenger du å være “godkjent eksportør”?
— Utførsel av næringsmidler og erfaringene fra Mattilsynet

Utvalgte dagsaktuelle temaer
— EU-handel, Brexit og nye tollbarrierer – hva betyr dette for handel fra Nord-Norge?
— Import fra Kina og e-handel – konkurransevridning?
— Kjøp og salg av Bitcoin eller tilsvarende kryptovaluta i internasjonal handel – avgiftsmessige utfordringer?

Det er anledning til å avtale et møte med foredragsholderne etter kurset eller neste dag for virksomheter med internasjonal handel.

Foredragsholdere
Kjerstin Ongre, Director/Advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Christine Strøm Sandtangen, Senior/Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

Sted:
KPMG Tromsø

Påmeldingsfrist:
12.6.2018 kl.12:00

Pris:
950,00 kr

Kontakt:
Grete Milene Farstad
Administrativ koordinator
40639035

 

Målgruppe 
Regnskapsførere, økonomiansvarlige, logistikkansvarlige, innkjøpere, kontraktsansvarlige, advokater/jurister, revisorer og speditører samt andre med interesse for internasjonal handel

Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08.45.
Pausemat er inkludert.
Kursmateriell vil bli tilsendt elektronisk ved seminarstart.

Godkjent etterutdanning
Revisor: 1 time regnskap + 2 timer skatt 
Regnskapsfører: 1 time bokføring + 2 timer skatt- og avgiftsrett

Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for medlemmer i Advokatforeningen vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Påmelding via denne linken