Lederforum 1. samling

20feb
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 12:30 til 20:00

«Du som leder» 

Hva er ledelse, hva er lederatferd, hva er et ledernettverk, dette er noen av de spørsmål som blir belyst denne ettermiddagen. v/Kurt Knudsen, Ledelse i nord

Etter foredraget blir det sosial aktivitet fram til ca kl 20. 

Meld deg på her

 

Bli en del av Lederforumet! 

Som del av Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

Lederforumet skal skape en sterk arena for lederutvikling med hovedvekt på faglig og sosialt utbytte. Medlemmene skal kunne diskutere aktuelle ledelsestema og -problemstillinger med likesinnede, samt bidra til engasjement i regionens nærings- og lederutvikling. 

 

Hva er lederforumet? 

Lederforumet består av fire årlige samlinger, inkludert én sosial sammenkomst. 

Årets faglige program er utviklet i samarbeid med Nord-Norges fremste aktører innen de ulike temaene. Samlingene vil i tillegg gi innblikk i ulike perspektiver på ledelse igjennom presentasjoner fra lokale bedrifter i Tromsøregionen. Bedriftene vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Næringsforeningen i Tromsøregionen og Norinnova utgjør i felleskap sekretariatet for forumet. 

 

Hvem passer lederforumet for? 

Forumet passer for linje-, mellom- og toppledere i Tromsøregionen med et ønske om faglig påfyll, utvikling av sin lederrolle, samt å knytte kontakter. 

 

Påmelding og pris 

Kr 4200 + mva for medlemmer i Næringsforeningen og leietakere på Siva. 
Kr 6000 + mva for de resterende

Pris og påmeldingen gjelder for alle fire samlingene. Påmeldingen er bindende.